Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Cmentarz parafialny oraz pierwszowojenny

Cmentarz parafialny oraz pierwszowojenny
Cmentarz parafialny zajmuje działkę w kształcie pięcioboku o powierzchni ok. 1,5 ha. Nie zmieniał granic. Są tu 4 główne kwatery, wyznaczone przez ścieżki. Nagrobki o charakterze zabytkowym zlokalizowane są głównie w zachodniej części cmentarza, przemieszane z nowymi pochówkami. Zachowały się tu nawet pochówki z końca XIX w. oraz drewniane krzyże z okresu międzywojennego. Nowe zajmują część centralną i wschodnią, w większości ustawione w rzędy równolegle do głównej drogi poprzecznej i południono-zachodniej części drogi obwodowej. Teren cmentarza zajmuje las sosnowy z domieszką brzóz, dębów i nielicznych robinii, sukcesywnie wycinany.
 
W czasie I wojny światowej przy południowym narożniku zlokalizowano cmentarz wojenny – pochowano tu żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej. Dzisiaj zauważyć można 6 wyraźnych rzędów po maksymalnie 22 nagrobki w rzędzie. Po niektórych mogiłach pozostały tylko puste miejsca. Łącznie na cmentarzu znajduje się 91 nieczytelnych tablic ułożonych w rzędy oraz 4 czytelne tablice złożone w części cmentarza wysuniętej najdalej na południe, sąsiadującej z terenem jeszcze nie zagospodarowanym. Na cmentarzu spoczywają żołnierze polegli w bitwach przasnyskich w 1915 r. Czytelne tablice informują o nazwiskach, stopniach wojskowych i dacie śmierci żołnierzy. Jedna pochodzi z marca, a dwie z czerwca 1915 r. Czwarta czytelna tablica zawiera napis w języku polskim, informujący o pochówku nieznanego z nazwiska żołnierza armii rosyjskiej. Nieczytelne tablice porośnięte są mchem, niektóre są połamane.
 
Z upływem czasu w wyniku naturalnej sukcesji lasu sosnowego otoczenie kwater zarosło. Drzewa wycinane są podczas porządkowania cmentarza parafialnego, ale otoczenie mogił zarasta młodymi drzewami liściastymi. Rosną tu też wrzosy i mchy.Cmentarz z okresu I wojny światowej Fot.Sylwia Sendrowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu
Cmentarz z okresu I wojny światowej w Parciakach Fot. Sylwia Sendrowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu