Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Wykaz istniejących zabytków

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz obiektów znajdujących się na terenie gminy Jednorożec wpisanych do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należą do nich kościół parafialny i dzwonnica w Parciakach oraz cmentarze wojenne w Jednorożcu, Budach Rządowych i Parciakach.

Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Gminna ewidencja zabytków gminy Jednorożec powstała w 2013 roku. Figurują w niej 24 obiekty powstałe w XIX w. oraz na początku XX wieku. Spośród obiektów tych możemy wyróżnić 17 domów drewnianych, 3 kościoły parafialne, 3 dzwonnice oraz 1 plebanię drewnianą. Wyżej wymienione obiekty znajdują się na terenie następujących sołectw: Budry Rządowe – 1 obiekt, Lipa – 2 obiekty, Jednorożec – 3 obiekty, Małowidz – 1 obiekt, Olszewka – 4 obiekty, Parciaki – 5 obiektów, Połoń – 4 obiekty oraz Ulatowo – Pogorzel – 4 obiekty. Zestawienie obiektów ujętych w gminnej ewidencji zostało zestawione w poniższej tabeli.wyszukiwarka
szukaj