Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wykaz istniejących zabytków

Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków w latach 2013 – 2021
Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków od roku 2022

 
Zestawienie obiektów nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków
– aktualizacja styczeń 2022 r.
Lp. Miejscowość Adres Obiekt wojewódzka ewidencja zabytków
1 Budy Rządowe nr 12 dom drewniany, I ćwierć XX w.  
2 Budy Rządowe nr 16 dom drewniany, początek XX w.  
3 Budy Rządowe nr 32 dom drewniany, okres międzywojenny  
4 Budziska nr 1 murowana leśniczówka, 1928 r.  
5 Budziska nr 2 drewniana leśniczówka „Rupin”, 1938 r. tak
6 Jednorożec ul. Długa 8 dom drewniany, 1949 r.  
7 Jednorożec ul. Długa 88 dom drewniany, między 1945 a 1950 r.  
8 Jednorożec ul. Długa 128 dom drewniany, okres międzywojenny  
9 Jednorożec pl. św. Floriana 1 (dawna Kościelna 1) dzwonnica, 1929 r. tak
10 Jednorożec pl. św. Floriana 1 (dawna Kościelna 1) drewniana plebania, 1953 r. tak
11 Jednorożec ul. Mazowiecka 4 dom drewniany, początek XX w.  
12 Jednorożec ul. Odrodzenia cmentarz parafialny rzymskokatolicki, 1889 r. tak
13 Jednorożec dz. nr 3093 cmentarz wojenny, 1915 r.  
14 Małowidz nr 13, nr 14
(jeden budynek)
dom drewniany, przed 1915 r.  
15 Małowidz nr 32 dom drewniany, I poł. XX w.  
16 Małowidz nr 34 dom drewniany, po 1945 r.  
17 Małowidz nr 36 dom drewniany, początek XX w.  
18 Obórki nr 15 dom drewniany, ok. 1930 r.  
19 Olszewka   parafialny cmentarz rzymskokatolicki,
po 1922 r.
tak
20 Olszewka nr 21 dom drewniany, I ćwierć XX w.  
21 Olszewka nr 58 dom drewniany, po 1945 r.  
22 Olszewka nr 73 dom drewniany, początek XX w.  
23 Olszewka nr 78 murowany budynek parafialny, 1937 r.  
24 Olszewka nr 79 drewniany kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1922 r. tak
25 Olszewka nr 79 drewniana dzwonnica, 1922 r. tak
26 Olszewka nr 85 dom drewniany, I ćwierć XX w.  
27 Parciaki   drewniana plebania, 1906 r. tak
28 Parciaki   cmentarz parafialny rzymskokatolicki, 1909 r. tak
29 Parciaki-Stacja   stacja kolejowa „Parciaki”, 1915 r. i później tak
30 Parciaki-Stacja   wieża ciśnień, 1929 r. tak
31 Parciaki-Stacja   budynek stacji kolejowej,
1917 r., po 1920 r. lub w 1940 r.
tak
32 Parciaki-Stacja   pompownia-warsztat, 1920 r. tak
33 Parciaki-Stacja nr 10 biuro tartaku, okres międzywojenny  
34 Połoń nr 47 dom drewniany, początek XX w. tak
35 Połoń nr 53 dom drewniany, początek XX w. tak
36 Przejmy nr 1 murowana leśniczówka, ok. 1926 r.  
37 Ulatowo-Pogorzel nr 5 dom drewniany, 1916 r.  
38 Żelazna Rządowa nr 19 dom drewniany,
koniec lat dwudziestych XX w.
 
39 Żelazna Rządowa nr 49 dom drewniany, 1920 r.  
 
Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz obiektów znajdujących się na terenie gminy Jednorożec wpisanych do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należą do nich kościół parafialny i dzwonnica w Parciakach oraz cmentarze wojenne w Jednorożcu, Budach Rządowych i Parciakach.

Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Gminna ewidencja zabytków gminy Jednorożec powstała w 2013 roku. Figurują w niej 24 obiekty powstałe w XIX w. oraz na początku XX wieku. Spośród obiektów tych możemy wyróżnić 17 domów drewnianych, 3 kościoły parafialne, 3 dzwonnice oraz 1 plebanię drewnianą. Wyżej wymienione obiekty znajdują się na terenie następujących sołectw: Budry Rządowe – 1 obiekt, Lipa – 2 obiekty, Jednorożec – 3 obiekty, Małowidz – 1 obiekt, Olszewka – 4 obiekty, Parciaki – 5 obiektów, Połoń – 4 obiekty oraz Ulatowo – Pogorzel – 4 obiekty. Zestawienie obiektów ujętych w gminnej ewidencji zostało zestawione w poniższej tabeli.wyszukiwarka
szukaj