Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec

SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOGO DOTYCZY
Osoby zainteresowane przeznaczeniem danego gruntu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu
 

OPŁATY SKARBOWE

Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową za sporządzenie wypisu i wyrysu
w wysokości:

Za wypis: do 5 stron 30 zł, powyżej 5 stron 50 zł.
Za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł.
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Limes Bank, nr rachunku 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010).
 
 
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wypis i wyrys wydawany jest zazwyczaj na miejscu przy złożeniu wniosku (maksymalny termin do 7 dni).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego, mgr Magdalena Bakuła
pok. 13 (I piętro), tel. bezpośredni 029 751 – 70 – 40 lub centrala 029 751 – 83 – 92 wew. 40
 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.).
  • Część I, kol.2, ust.51, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000).

WNIOSEK DO POBRANIA (.pdf)
WNIOSEK DO POBRANIA (.doc)

 
AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Magdalena Bakuła
Data aktualizacji: 19.03.2020 r.
 

 
wyszukiwarka
szukaj