Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jednorożec
 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jednorożec
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jednorożec


Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jednorożec


FUNDACJE

 
1. Fundacja Dom Spokojnej Starości „Cyrenejczyk”
KRS 0000439695
06-323 Jednorożec,
 Żelazna Rządowa 23

STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRS

 
1. Stowarzyszenie – Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej
KRS 0000288716
 
06-323 Jednorożec,
ul. Odrodzenia 14
2. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu
KRS 0000380933
 
06-323 Jednorożec,
ul. Odrodzenia 14
3. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lipa
KRS 0000508612
 
06-323 Jednorożec, Lipa 65
4. Kółko Rolnicze „Posilenie” w Drążdżewie Nowym
KRS 0000639163
 
06-323 Jednorożec,
Drążdżewo Nowe 44 A
5. Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
KRS 0000674749
06-323 Jednorożec,
Parciaki 29
6. „Jednorożec robi co może”
KRS 0000701887
 
06-323 Jednorożec,
Ul. Gwiaździsta 5a
7. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ulatowo- Pogorzel”
KRS 0000703977
06-323 Jednorożec,
Ulatowo-Pogorzel 56
8. Przyjaciele Małowidza
KRS 0000929016
 
06-323 Jednorożec,
Małowidz 72A
9. Stowarzyszenie „Odlotowe Czarownice”
 KRS
 
06-323 Jednorożec,
Lipa 10 b

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Połoni
NIP 7611562558 REGON 382234236
Nr Koła w rejestrze 1422040001
06-323 Jednorożec,
Połoń 73
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Rządowych
NIP 7611562570 REGON 382201060
Nr Koła w rejestrze 1422040002
06-323 Jednorożec
Budy Rządowe 29
3. Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
KRS 0000674749
06-323 Jednorożec,
Parciaki 29
4. Koło Gospodyń Wiejskich Żelaźnianki to Kurpianki w Żelaznej Rządowej
NIP 7611562920 REGON 382956739
Nr Koła w rejestrze 1422040004
06-323 Jednorożec,
Żelazna Rządowa 5
5. Koło Gospodyń Wiejskich Ulatowo Pogorzel
NIP 7611563351 REGON 383835481
Nr Koła w rejestrze 1422040005
06-323 Jednorożec,
Ulatowo-Pogorzel 56
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Małowidzu „Jasie”
NIP 7611566616 REGON 389927439
Nr Koła w rejestrze 1422040006
06-323 Jednorożec,
Małowidz 29
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Dynaku
NIP 7611566651 REGON 389927563
Nr Koła w rejestrze 1422040007
06-323 Jednorożec,
Dynak 19
8. Koło Gospodyń Wiejskich „Jednorożec” w Stegnie
NIP 7611566728 REGON 520003071
Nr Koła w rejestrze 1422040008
06-323 Stegna,
Ul. Warszawska 59
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaznej Prywatnej
NIP 7611566757 REGON 520101477
Nr Koła w rejestrze 1422040009
06-323 Jednorożec,
Żelazna Prywatna 1
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewce „OLSZEWIACY”
NIP 7611567745 REGON 521643341
Nr Koła w rejestrze 1422040010
06-323 Jednorożec,
Olszewka 22
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie Lipianki
Nr Koła w rejestrze 1422040011
06-323 Jednorożec,
Lipa 10b
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jednorożcu
KRS: 0000175245
 
Jednorożec, ul. Warszawska 5, 06-323 Jednorożec
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Rządowych
KRS 0000180595
 
Budy Rządowe 29,
06-323 Jednorożec
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie
KRS 0000188135
 
Lipa, 06-323 Jednorożec
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Małowidzu
KRS 0000254181
 
Małowidz 59, 06-323 Jednorożec
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewce
KRS 0000176244
 
Olszewka, 06-323 Jednorożec
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Parciakach
KRS 0000183280
 
Parciaki 23, 06-323 Jednorożec
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Połoni
KRS 0000172357
 
Połoń 73, 06-323 Jednorożec
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ulatowo-Pogorzeli
KRS: 000175701
 
Ulatowo-Pogorzel, 06-323 Jednorożec
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej Rządowej
KRS 0000204153
 
Żelazna Rządowa 26D, 06-323 Jednorożec

ORGANIZACJE NALEŻĄCE DO ZWIĄZKÓW

 
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jednorożcu
KRS 0000109984
06-323 Jednorożec,
ul. Odrodzenia 14
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu
Przy Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce
NIP 7611548162 REGON 142703349
06-323 Jednorożec,
ul. Mazowiecka 1

KLUBY SPORTOWE

 
1. Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze Jednorożec” NIP 7611507648 REGON 140898188
 
06-323 Jednorożec,
ul. Odrodzenia 14
2. Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp”
NIP 7611557698 REGON 360227650
 
Stegna, ul. Konwaliowa 15,
06-323 Jednorożec
3. Klub sportowy „Jantar Parciaki”
NIP 7611510432 REGON 141026817
06-323 Jednorożec,
Parciaki 117
4. Uczniowski Klub Sportowy „Omega”
REGON 146118151
06-323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 13


ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE
"KALINA" – kierownik zespołu Pani Anna Ebing
 "KURPIE" – kierownik zespołu Pani Stanisława Ferenc
"JUTRZENKA" – kierownik zespołu Pani Bożena Szulc
"MŁODE KURPIE" – kierownik zespołu Pani Barbara Nizielska
wyszukiwarka
szukaj