Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Informacja o stanie jakości wody przeznaczonej do spożycia

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ HKL.9051-1-325/851,852,853/2021 z dnia 05.10.2021 r.
Badania z dnia 01.10.2021 r.
Badania z dnia 18.02.2021 r.
Informacja o stanie jakości wody przeznaczonej do spożycia