Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Gminny Zespół Usług Komunalnych

Gminny Zespół Usług Komunalnych

Kierownik Zepołu: mgr Tadeusz Niestępski
tel: 690 591 969  (29) 751 83 66
e-mail: t.niestepski@jednorozec.pl; gzuk@jednorozec.pl

Podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami i gospodarki komunalnej
inż. Katarzyna Skała

pokój nr 7 (piętro)
tel: (29) 751 70 46
e-mail: k.skala@jednorozec.pl

Starszy inspektor ds. opłat wodno-ściekowych i zasobów komunalnych
mgr Justyna Kulesza

pokój nr 14 (piętro)
tel. (29) 751 70 38 lub (29) 751 83 92 wew. 38
e-mail: j.kulesza@jednorozec.pl

Starszy inspektor ds. gospodarski odpadami
mgr Celina Andrzejczyk

pokój nr 14 (piętro)
tel. (29) 751 70 38 lub (29) 751 83 92 wew. 38
e-mail: c.andrzejczyk@jednorozec.pl

Starszy inspektor ds. gospodarki komunalnej
mgr Jarosław Nizielski

pokój nr 2 (parter)
tel. (29) 751 83 66
e-mail: j.nizielski@jednorozec.pl

Inspektor ds. informatyki
Marcin Jesionek
pokój nr 7 (piętro)
tel: (29) 751 70 46
e-mail: m.jesionek@jednorozec.pl

Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Milena Burchacka

pokój nr 2 (parter)
tel. (29) 751 83 66
e-mail: m.burchacka@jednorozec.pl

Pomoc administarcyjna
Daniel Rzosiński

pokój nr 2 (parter)
tel. (29) 751 83 66
e-mail: d.rzosinski@jednorozec.pl

Inne stanowiska pomocnicze i obsługi: inkasent opłat lokalnych, kierowcy, opiekun dzieci i młodzieży, mechanik samochodowy, konserwatorzy wodociągów, konserwator oczyszczalni ścieków, robotnicy gospodarcze, rzemieślnik wykwalifikowany-elektromonter, sprzątaczki.
wyszukiwarka
szukaj