Przejdź do treści
! UWAGA !
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Od dnia 16 listopada 2020 r. zostaje otwarta kasa Urzędu Gminy w Jednorożcu (klienci Urzędu będą wpuszczani pojedynczo na I piętro Urzędu tylko i wyłącznie w celu dokonania opłat w kasie)

Jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W TRAKCIE IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH NA OTWARTYM POWIETRZU LUB IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH W POMIESZCZENIACH

KOGO DOTYCZY
Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader). zawierający:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 4. przedmiot działalności gospodarczej,
 5. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 8 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu

OPŁATY

 • Za wniosek – 5,00 zł.

Płatne w znaczkach skarbowych, które można nabyć w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30 (znaczki należy nakleić na wniosku).

 • Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do 30 dni wydawane jest zezwolenie.
Wnioskodawca odbiera zezwolenie osobiście (przy odbiorze należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia – kwit).

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa za odwołanie, płatna w znaczkach skarbowych, które można nabyć w kasie Urzędu, wynosi 5,00 zł. Za każdy załącznik opłata skarbowa wynosi 0,50 zł. Znaczki należy nakleić na odwołaniu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Inspektor do Spraw Wojskowych, Obrony Cywilnej i Spraw Gospodarczych – Pani Barbara Płoska pok. nr 16 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 36 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 36

UWAGI

 1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
  1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,
  2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
  3. powyżej 18 % zawartości alkoholu.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 181 ust. 1 – 3 oraz 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.).
 • Art. 14 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1298 z późn. zm.)
 • Część I, kol. 2, ust. 1 i 2 załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.).
 • Uchwała nr XXXIV/198/01 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
 • Uchwała nr III/8/97 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.
 • Uchwała nr XII/80/99 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.
 • Uchwała nr XXXIV/197/01 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.
 • Uchwała nr XXII/109/04 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jednorożec na 2005 rok.

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Barbara Płoska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.


Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 29.06.2005 r.
Sprawdziła: Pani Barbara Jeznach, dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.

wyszukiwarka
szukaj
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.