Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Symbole gminy

Symbole gminy

 

 

 

Herb i flaga Gminy Jednorożec stanowią atrybut wspólnoty samorządowej mieszkańców gminy.

Herb i flaga Gminy stanowią własność Gminy i podlegają ochronie prawnej.

 

 

Herb i flaga Gminy mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

 

 

 

 

 

 


Herb Gminy przedstawia w polu zielonym jednorożca wspiętego srebrnego ze złotym rogiem, grzywą i racicami, powyżej którego znajdują się dwie pszczoły w narożnikach górnej części tarczy

 

 

 

 

 

Flaga Gminy przedstawia płat materii składający się z trzech pasów pionowych, dwóch zielonych równej szerokości oraz środkowego złotego szerszego, na którym widnieje herb Gminy

 

Uroczystość nadania herbu i flagi Gminie Jednorożec:

 


Dzień 7 czerwca 2003 r. dla mieszkańców gminy Jednorożec był uwieńczeniem dzieła i pracy wielu ludzi, którzy od końca 1999 r. zabiegali o nadanie gminie insygniów herbu i flagi.

 

Herb i flagę Gminy Jednorożec ustanowiono na uroczystej sesji Rady Gminy Jednorożec w dniu 7 czerwca 2003 r. Uroczyste nadanie herbu i flagi zostało poprzedzone przemarszem orkiestry OSP z Jednorożca, wszystkich pocztów sztandarowych z terenu gminy i pocztu flagowego oraz wójta gminy, radnych, sołtysów, kierownictwo i pracowników samorządowych gminy, gości zaproszonych i młodzież z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego sprzed budynku Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu do kościoła parafialnego w Jednorożcu.

O godz. 9.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez wszystkich Ks. Proboszczów z Parafii położonych na terenie gminy. Podczas Mszy Świętej Ks. Andrzej Kron - Proboszcz Parafii pw. Św. Floriana w Jednorożcu dokonał poświęcenia flagi herbowej.

 

   

O godz. 1040 - w pięknie udekorowanych salach budynku Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu   rozpoczęła się Sesja Rady Gminy - poświęcona uroczystemu nadaniu herbu i flagi, połączona z:

  • Sesją Popularno-Naukową zorganizowaną z udziałem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego,
  • wystawami okolicznościowymi przygotowanymi przez nauczycieli i młodzież Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jednorożcu (materiały do wystaw przygotowywały także inne szkoły z terenu gminy)
  • występami zespołów folklorystycznych.

 

 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy:

 

Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. W Sesji wzięli udział wszyscy radni gminy – 15 osób.

Przywitanie gości zaproszonych

   

 

 

 

Gości zaproszonych przywitała  Pani Jadwiga Berk – przewodnicząca Rady  Gminy Jednorożec (m.in.:

P. Adam Struzik - Marszałek Woj. Mazowieckiego, Pani Maria Sulbińska - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Pan – Marian Karpiński- Szef Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, Pan Zenon Szczepankowski - Starosta Powiatu Przasnyskiego, Pan Edward Kacprzak – Wicestarosta Przasnyski, Burmistrzowie i wójtowie oraz przewodniczący Rad Gmin i Miast z terenu powiatu Przasnyskiego i ościennych powiatów, księża z terenu gminy, szefowie służb powiatowych i gminnych (straży, policji, urzędu pracy), szefowie nadleśnictw z Przasnysza i Budzisk oraz dowódca i kadra Jednostki wojskowej z Przasnysza, sponsorzy uroczystości, przedstawiciele Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, szefowie stowarzyszeń z terenu powiatu, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele straży i policji, sołtysi, byli wójtowie naczelnicy gminy, byli sekretarze gminy Jednorożec, przedstawiciele rodzin wójtów z okresu Polski międzywojennej, mieszkańcy gminy, młodzież Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego z Jednorożca, przedstawiciele mediów, przedstawiciele polonii zagranicznej i sponsorzy. Wśród gości zagranicznych obecny był Pan Ante Markow – sponsor i przyjaciel gminy oraz Honorowy Przewodniczący Handlowej Rady Konsultacyjnej Narodowego Republikańskiego Komitetu Kongresowego USA.
Przyjęcie porządku Sesji Rady Gminy

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Sesja Popularno - Naukowa

Otwarcia Sesji dokonał - Pan prof. Janusz Gołota (przewodniczący Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce).

Zostały wygłoszone 4 referaty, obejmujące dzieje miejscowości i gminy Jednorożec od najdawniejszych czasów do chwili obecnej.


1) “Przeszłość gminy Jednorożec do pocz. XX w.” - referat wygłosił Pan dr. Sławomir Augusiewicz (pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego);
2) “Powiat przasnyski na przełomie XIX i XX w.” - referat wygłosił Pan dr Radosław Waleszczak (sekretarz Powiatu Przasnyskiego);


3) “Jednorożec i okolice w XX w.” - referat wygłosiła Pani
Teresa Wojciechowska (nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu)
4) “Samorząd Gminy Jednorożec od 1990 - 2003 r.” - referat wygłosił Pan Michał Lorenc - wójt gminy Jednorożec. Pod koniec swojego wystąpienia Pan Wójt podziękował wszystkim mieszkańcom gminy, zakładom pracy, wójtom, radnym, sołtysom i radom sołeckim, księżom, byłym wójtom i naczelnikom gminy, byłym przewodniczącym rady gminy i sekretarzom gminy za pracę na rzecz gminy. Złożył życzenia mieszkańcom, by herb i flaga dobrze im służyły, były znakiem łączącym, integrującym oraz promującym gminę.
Podsumowania Sesji Popularno-Naukowej dokonał Pan prof. Janusz Gołota.


W przerwie Sesji mieszkańcy gminy i zaproszeni goście obejrzeli w świetlicy szkolnej piękne wystawy , przygotowane przez uczniów Publicznego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Jednorożcu i Panią Danutę Bakuła – dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jednorożcu. Mogli zobaczyć albumy tematyczne dotyczące gminy, zdjęcia pierwszych wójtów, fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe zakątki gminy, pamiątki związane z oświatą (np. stare dzienniki lekcyjne), pracą rad sołeckich, prace plastyczne i wiersze uczniów dotyczące jednorożca i ziemi jednorożeckiej oraz wiele starych pięknie wykonanych sprzętów gospodarstwa domowego, tkanin itp. Można było wpisać się do Księgi Pamiątkowej, wyłożonej przez cały czas trwania uroczystości, a następnie na festynie gminnym na stadionie sportowym w Jednorożcu.

O godz. 12.30 – odbył się spektakl/przedstawienie nawiązujące do Legendy o powstaniu Jednorożca - w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jednorożcu.

Legendę przedstawili w sposób bardzo plastyczny i z dużym wzruszeniem.

O godz. 12.50 - dalszy ciąg Sesji Rady Gminy:

Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Jednorożec

Pani Janina Popiołek – sekretarz gminy Jednorożec odczytała treść projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Jednorożec oraz przedstawiła uzasadnienie do projektu.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Jednorożec głosowali wszyscy radni.

Uroczyste przekazania Wójtowi Gminy insygniów władzy gminy.

 

Insygnia władzy wójta Gminy Jednorożec zostały przekazane Panu Michałowi Lorencowi – Wójtowi Gminy jako dar dla Gminy Jednorożec od Rodziny Państwa Celiny i Bronisława Antosiaków z Połoni.

                    

Ojciec Pana Bronisława, Władysław był ostatnim Wójtem Gminy Jednorożec przed wybuchem II wojny światowej. Po wybuchu wojny z narażeniem własnego życia, w wielkiej tajemnicy przywiózł do własnego domu część najważniejszych dokumentów Gminy, w tym insygnia władzy Wójta Gminy. Łańcuch zaginął ale zachował się „medalion” w kształcie owalu z mosiądzu. W jego środkowej części umieszczone jest godło Polski w koronie, na dole napis: „RP (Rzeczpospolita Polska)”. Na otoczce jest napis: „Wójt Gminy Jednorożec”. Na odwrotnej stronie na środku wygrawerowany jest napis: „Starostwo Przasnyskie, rok 1922”, zaś na dole zamieszczono wygrawerowane dane dotyczące wykonawców „medalionu: „BR. ŁOPIEŃSCY WARSZAWA”.

Łańcuch do emblematu insygniów władzy Wójta Gminy został wykonany w 2003 r. przez Artystyczną Pracownię Brązowniczo-Grawerską „Miecznik” w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 4.

 

Wystąpienia gości zaproszonych

Godz. 13.20 – Gratulacje i życzenia dla władz i mieszkańców gminy Jednorożec z okazji nadania herbu i flagi złożyli na ręce Wójta Gminy m.in.: Pan Marek Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Maria Sulbińska - Szef Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Pan Marian Karpiński - Szef Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, Pan Zenon Szczepankowski - Starosta Przasnyski, płk dypl. Waldemar Trochimiuk - Dowódca Przasnyskiego Ośrodka Radiotelegraficznego Jednostki Wojskowej w Przasnyszu , Burmistrz i Przewodniczący Miasta Przasnysza oraz licznie przybyli Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin i Miast z terenu powiatu Przasnyskiego i ościennych powiatów.

Zakończenie Sesji.

O godz. 13.45 Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła uroczystą sesję Rady Gminy.

Na początku i pod koniec Sesji odbyły się występy zespołów folklorystycznych: “Jutrzenka”, działającego przy Publicznym Gimnazjum w Jednorożcu i “Młode Kurpie”, działającego przy Szkole Podstawowej w Jednorożcu.

O godz. 14.00 Uroczyste wciągnięcie flagi herbowej na maszt

Po sesji, barwny korowód pocztów sztandarowych i poczet flagowy wraz z wszystkimi uczestnikami uroczystości wyruszył przed Urząd Gminy , gdzie odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi na maszt. Przy dźwiękach orkiestry dokonali tego Pani Przewodnicząca Rady Gminy i Pan Wójt.

 

Jak nakazuje staropolska gościnność, gości zaproszono do Publicznego Gimnazjum na uroczysty obiad, podczas którego przygrywała kapela „Kolesie z Zawad”. Goście otrzymali pamiątkowe foldery dotyczące gminy Jednorożec oraz proporczyki z herbem i flagą Gminy Jednorożec

Od godz.15.00 do 22.00 na Stadionie Sportowym w Jednorożcu odbył się Festyn Rodzinny z bogatą częścią artystyczną i wieloma imprezami towarzyszącymi. Stadion był udekorowany flagami narodowymi i herbowymi naszej gminy. Festyn poprowadził z ogromną werwą i poczuciem humoru Pan Witold Kuczyński- kierownik zespołu „Carniacy” z Czarni, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych imprez. Estrada, na której odbywały się występy, była stylizowana na chatę kurpiowską, a przed estradą można było podziwiać elementy zagrody wiejskiej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jednorożcu, pod kierownictwem Pań: Bożeny Rumińskiej i Alicji Gołębiowskiej, przygotowali spektakl słowno-muzyczny, nawiązujący do legendy o Jednorożcu. Uroczystość uświetniały występy zespołów kurpiowskich. Zaprezentował się Zespół Regionalny „Młode Kurpie” ze Szkoły Podstawowej w Jednorożcu, pod kierownictwem Pani Lidii Prusik i Pana Edwarda Koziarka. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jednorożcu przedstawili także taniec disco (koło taneczne prowadziła Pani Agnieszka Przetak)

Na imprezie wystąpił też Zespół Kurpiowski „Jutrzenka” z Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu, pod kierownictwem Pani Bożeny Szulc i Pana Bogdana Jakubowskiego. Uczniowie Gimnazjum przygotowali także pokaz tańca rekreacyjnego (pod kierownictwem Pań: Beaty Mętrykowskiej i Wiesławy Nyśk)

Swoje umiejętności zaprezentował również Zespół „Carniacy” z Czarni pod kierownictwem Pana Witolda Kuczyńskiego – przedstawił oczepiny z „Wesela Kurpiowskiego”. Zespół „Kurpanika” z Kadzidła, prowadzony przez wieloletniego tancerza Pana Pawła Łaszczycha, wystawił również inscenizację fragmentu „Wesela Kurpiowskiego”. Inscenizacja wykonana przez oba zespoły były premierą tego, co miało odbyć się za tydzień w Kadzidle na ogólnopolskiej imprezie „wesele Kurpiowskie”.

Była także okazja do posłuchania pieśni ludowych w wykonaniu Zespołu Ludowego z Żelaznej Rządowej, prowadzonego pod kierownictwem Pani Marianny Kuzia.

Bawiła gości i mieszkańców gminy grupa obrzędowo-kabaretowa „Pięta” z Krasnosielca. Grupa przedstawiła humorystyczna scenkę przyjazdu delegacji unijnej do Jednorożca.

Humorystyczne scenki kabaretowe i gadkę kurpiowską przedstawili także uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Parciak (program pod kierownictwem Pań: Doroty Prusik i i Iwony Herumińskiej.

Imprezę uświetnił swoim występem Zespół „Break Dance” z Jednorożca, o którym można było przeczytać w czasopiśmie młodzieżowym „Brawo Girl”, kilkakrotnie w :Tygodniku Ostrołęckim” , oklaskiwać na wielu imprezach i dyskotekach.

Wszyscy występujący na estradzie otrzymali puchary i dyplomy pamiątkowe.

Na festynie nastąpił finał wielu konkursów ogłoszonych wcześniej przez szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole i bibliotekę publiczną:

  • prace plastyczne „Moja mała ojczyzna w legendzie”, „Grafika komputerowa- propozycje herbów”, „Nowe wersje legendy o jednorożcu”, konkurs plastyczny „Herby”, „Wycinanka Kurpiowska” (Szkoła Podst. w Jednorożcu);
  • konkurs fotograficzny „Ciekawe miejsca w mojej miejscowości”, konkurs „Moja Mała Ojczyzna –gmina Jednorożec, powiat Przasnysz, województwo mazowieckie” (Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu);
  • „Dzieje mojej rodziny”, „Dzieje mojej wsi”, „Moja Ojczyzna” (Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu).
Organizatorom konkursów i wyróżnionym uczniom złożono podziękowania i wręczono nagrody.

Podczas całej imprezy można było podziwiać wytwory twórców rękodzieła kurpiowskiego i sztuki ludowej. Mogliśmy obejrzeć pokaz wykonywania wycinanek kurpiowskich, haftów, koronkarstwa, rzeźby w drewnie, wikliniarstwa. Jedna z twórczyń ludowych, Pani Małgorzata Staśkiewicz prezentowała „Nowolatka” – ulepione z ciasta figurki, obrazujące pastuszka pasącego 12 kaczuszek. Miały one wnosić do domu radość i szczęście na każdy dzień roku. Na festynie było mnóstwo stoisk handlowych, można było posmakować piwa kozicowego, kupić słodycze, napoje oraz zabawki.

Imprezą towarzyszącą był również blok sportowo –rekreacyjny dla całej rodziny. Można było wziąć udział w różnych konkurencjach sprawnościowych i siłowych. Najlepsi otrzymali nagrody.

Przez cały czas trwania festynu była obecna obsługa medyczna, zapewniona przez Prywatną Przychodnię Rodzinną p. Rudzińskich z Jednorożca. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby porządkowe, w skład których wchodziła młodzież Gimnazjum i Liceum z Jednorożca oraz straż pożarna.

O czystość na imprezie zadbały służby komunalne gminy.

Dużej pomocy udzieliła również Jednostka Wojskowa z Przasnysza. Wojsko wypożyczyło i rozstawiło swoje namioty oraz przygotowało grochówkę wojskową. Uczestnicy festynu mogli posmakować smacznej grochówki wydawanej przez żołnierzy.

Około godz. 21.00 Pan Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy podziękowali mieszkańcom, zaproszonym gościom, sponsorom, występującym zespołom i całemu sztabowi ludzi zaangażowanych od kilku miesięcy w przygotowanie uroczystości i festynu. Wszystkich zaproszono na występ zespołu muzycznego „Weekend” (muzyka dance, disco-dance i taniec breckdance), a następnie na zabawę ludową.

Od godz. 22.00 do godz. 4.00 rano trwała na Stadionie zabawa ludowa .
Przez cały czas trwania uroczystości, a następnie festynu, pogoda była wyśmienita, świeciło słońce, było ciepło.

Patronat honorowy uroczystości objął Pan Marek Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Patronat medialny uroczystości objął TYGODNIK OSTROŁECKI.

 

wyszukiwarka
szukaj