Przejdź do treści
! UWAGA !
|

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Dnia 23 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Panem Tobiaszem Bocheńskim, a Wójtem Gminy Jednorożec Panem Krzysztofem Andrzejem Iwulskim o udzieleniu dofinansowania zadania jednorocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320331W w miejscowości Jednorożec” (ul. J. Hallera).
Jest to inwestycja niezwykle ważna dla mieszkańców. Realizacja inwestycji drogowej poprawi komfort użytkowników drogi, a także poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybudowana ścieżka pieszo – rowerowa z pewnością zwiększy bezpieczeństwo pieszych użytkowników ruchu drogowego. Zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Zakres wykonanych prac drogowych na odcinku o dł.609,5 mb:
  1. Wykonanie podbudowy;
  2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej,
  3. Wykonanie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych,
  4. Wykonanie gruntowych poboczy,
  5. Budowa kanału technologicznego,
  6. Montaż wyświetlacza prędkości,
  7. Montaż znaków drogowych.
Całkowita wartość inwestycji obejmująca roboty drogowe oraz nadzór inwestorski: 1 859 498,19 zł.
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 952 603,56 zł


wyszukiwarka
szukaj