Przejdź do treści
! UWAGA !
|

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚĆI ZALESIENIA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚĆI ZALESIENIA
KOGO DOTYCZY
O zaświadczenie może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.


WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek
 2. Wypis z rejestru gruntów
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 9 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu.
 

OPŁATY

 • Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
 • Za każde złożone w urzędzie pełnomocnictwo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami (opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie).
 • Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach
  7:30 – 14:20, lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Limes Bank Spółdzielczy
  w Chorzelach
  , nr rachunku 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010).
 
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Wnioskodawca odbiera zaświadczenie osobiście. Możliwe jest przesłanie zaświadczenia do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma zastosowania.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Zespół Inwestycji i Rozwoju
I piętro, pok. 12
Telefon kontaktowy: 29 751-70-39
 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.  poz.1000 z późn.zm.).
 
 
WNIOSEK DO POBRANIA (.pdf)
WNIOSEK DO POBRANIA (.doc)
wyszukiwarka
szukaj