Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023

Mazowsze dla zwierząt
Mazowsze dla zwierząt 2024

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka


Szanowni Mieszkańcy,
 
            Gmina Jednorożec pozyskała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jednorożec w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024". Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł brutto. W ramach ww. środków finansowych Mieszkańcy Gminy Jednorożec będą mieli możliwość skorzystania
z bezpłatnego zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów oraz rejestracji (czipowania) wprowadzenie nr do bazy danych – Safe Animal.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom Mieszkańców ww. wsparcie finansowe ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów
i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.
 W związku z powyższym Mieszkańcy Gminy Jednorożec zainteresowani sterylizacją psów i kotów, mogą składać zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowe można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jednorożcu, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub za pomocą profilu zaufanego.
Termin zgłaszania od 12 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. włącznie.
Zabiegi planowane są w terminach od 1 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
Ilość zabiegów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokładne terminy i gabinet weterynaryjny, w którym wykonywane będą zabiegi, zostanie wskazany przez Urząd Gminy w Jednorożcu osobom, które zakwalifikują się do programu.
                                                                                                                Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
                                                                                                                  Wójt Gminy Jednorożec


 
Mazowsze dla zwierząt 2023

Szanowni Mieszkańcy,

 
            Gmina Jednorożec pozyskała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jednorożec w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023". Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł brutto. W ramach ww. środków finansowych Mieszkańcy Gminy Jednorożec będą mieli możliwość skorzystania
z bezpłatnego zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów oraz rejestracji (czipowania) wprowadzenie nr do bazy danych – Safe Animal.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom Mieszkańców ww. wsparcie finansowe ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów
i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.
 W związku z powyższym Mieszkańcy Gminy Jednorożec zainteresowani sterylizacją psów i kotów, mogą składać zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowe można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jednorożcu, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub za pomocą profilu zaufanego.
Termin zgłaszania od 17 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. włącznie.
Zabiegi planowane są w terminach od 1 sierpnia 2023 r. do 30 września 2023 r.
Ilość zabiegów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dokładne terminy i gabinet weterynaryjny, w którym wykonywane będą zabiegi, zostanie wskazany przez Urząd Gminy w Jednorożcu osobom, które zakwalifikują się do programu.
                                                             Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
                                                                Wójt Gminy Jednorożec


W dniu 21.07.2023 r. została podpisana umowa nr ZUK.6140.7.2023 pomiędzy Gminą Jednorożec, a Gabinetem Weterynaryjnym Simental Agnieszka Chmielewska-Kolwicz na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jednorożec w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023". Całkowita wartość umowy wynosi 20 000,00 zł brutto.

                                                              Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
                                                                Wójt Gminy Jednorożec
wyszukiwarka
szukaj