Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Program operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczny internet dla mieszkańców gminy JednorożecCel projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

 
Beneficjent: Gmina Jednorożec
 
 
 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu


Gmina Jednorożec w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach nabór POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 – otrzymała dofinansowanie na wykonanie 20 bezpłatnych publicznych punktów dostępu do internetu w wysokości 64 368,00 zł (umowa nr POPC.01.01.00-14-0023/19-00)
Wykonanych zostało 20 punktów dostępu do bezpłatnego publicznego internetu dla mieszkańców gminy. Zostało udostępnionych 20 hotspotów, w tym 10 wewnętrznych i 10 zewnętrznych.
Wewnętrzne: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie, Lipa 64, Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa – Parciaki zs w Parciakach, Parciaki 22, Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa – Parciaki zs w Parciakach, Żelazna Rządowa 27A, Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszewce, Olszewka 80, Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożec – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Odrodzenia 13, Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu – Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu – Branżowa Szkoła I stopnia w Jednorożcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu, Punkt Informacji Turystycznej w Jednorożcu, Plac Św. Floriana 1, Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14.
 
Zewnętrzne: Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie, Lipa 64, Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa – Parciaki zs w Parciakach, Parciaki 22, Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa – Parciaki zs w Parciakach, Żelazna Rządowa 27A, Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszewce, Olszewka 80, Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożec – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Odrodzenia 13, Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu – Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu – Branżowa Szkoła I stopnia w Jednorożcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu, Punkt Informacji Turystycznej w Jednorożcu, Plac Św. Floriana 1, Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców oraz gości odwiedzających gminę Jednorożec. Projekt umożliwi wszystkim osobom - bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, stopień sprawności fizycznej - pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Stopień zamożności odbiorcy projektu nie będzie już przeszkodą w korzystaniu z internetu w dowolnym miejscu i czasie. Publiczny internet dla wszystkich jest dostępny w różnych miejscach użyteczności publicznej dostępnych dla osób o różnej sprawności w tym, osób z niepełnosprawnościami.
wyszukiwarka
szukaj