Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wniosek o odbiór i utylizację azbestu

ZGŁOSZENIE AZBESTU DO ODBIORU
Wójt Gminy ogłasza nabór wniosków na zadanie pn.: „Usuwanie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorożec w roku 2021”
W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są wypełnienie Wniosku o odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski dostępne są w holu na parterze Urzędu Gminy
w Jednorożcu oraz na stronie internetowej www.jednorozec.pl
w zakładce Załatwienie spraw -> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -> Wniosek o odbiór i utylizację azbestu.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości. Nabór wniosków jest ciągły, przy czym obowiązuje kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym pod numerem telefonu (29) 751-70-39.
Mieszkańcy, którzy złożyli już wniosek w ubiegłej edycji, a którym z powodu wyczerpania alokacji nie zostały odebrane wyroby zawierające azbest, będą uwzględniani w pierwszej kolejności.
Wsparcie finansowe zostanie przyznane mieszkańcom JEDYNIE w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
UWAGA! Eternit należy przygotować do transportu w następujący sposób: ułożyć na paletach
i ofoliować. Jeżeli eternit jest drobny lub pokruszony musi znajdować się w workach typu BIG BAG ustawionych na paletach Paleta musi być ustawiona na utwardzonym podłożu w miejscu dostępnym umożliwiającym swobodny dostęp ze wszystkich stron w celu przygotowania do przetransportowania
Wniosek (.pdf)
Wniosek (.doc)
wyszukiwarka
szukaj