Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj
/

PFRON

Przebudowa łazienki w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu
Dnia 01.10.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Przasnyskim reprezentowanym przez Starostę Przasnyskiego - Pana Krzysztofa Bieńkowskiego oraz Pana Pawła Mostowego – Etatowego Członka Zarządu Przasnyskiego, a Wójtem Gminy Jednorożec Panem Krzysztofem Andrzejem Iwulskim, o udzieleniu Gminie Jednorożec dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Przebudowa łazienki w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu”.
Cel projektu:
1. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do Urzędu Gminy w Jednorożcu, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu, Urzędu Stanu Cywilnego w Jednorożcu.
2. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym i starszym aktywnego udziału w codziennym życiu społecznym i integracji ze środowiskiem zewnętrznym.
Konieczność wykonania robót adaptacyjnych w łazience i zakup schodołazu na potrzeby osób niepełnosprawnych korzystających z usług instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu wynika m.in. z obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz.1062).
Podczas prac termomodernizacyjnych budynku w roku 2014 zamontowana została zewnętrzna platforma dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoby mające trudności z poruszaniem się mogą dostać się na poziom parteru w budynku Urzędu Gminy. Na parterze budynku mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Aby umożliwić klientom z niepełnosprawnościami dostęp na piętro budynku, gdzie znajdują się poszczególne referaty/zespoły Urzędu Gminy w ramach niniejszego wniosku Gmina zakupiła schodołaz osobowy. Na parterze budynku znajduje się również toaleta, która w ramach Projektu została dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Realizacja działań objętych wnioskiem ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym do usług świadczonych przez instytucje zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu.
 
Wartość inwestycji:  36 646,77 zł
Kwota dotacji celowej z PFRON: 10 689,45 zł