Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Gminny Zespół Oświaty

Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 13
06-323 Jednorożec
NIP 7611067333, Regon 550447502

tel. 29 691 14 07

e-mail: gzeas@jednorozec.pl

 

Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu (GZO) funkcjonuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV /134/ 2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 listopada 2016 r.

GZO realizuje zadania oświatowe Gminy Jednorożec, a takze świadczy obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec oraz Żłobka Samorządowego w Jednorożcu.

Struktura GZO przedstawia się następująco:

1. Dyrektor - Wojciech Łukaszewski
2. Główny księgowy - Emilia Żabińska
3. Specjalista ds. kadr i płac -  Aneta Kołakowska


Kontakt:
Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec
tel. (29) 691 14 07, e-mail:gzeas@jednorozec.pl
 

 

Zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

wyszukiwarka
szukaj