Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie ...

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jednorożec
URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec;
tel.: (29) 751 70 30; fax: (29) 751 70 31; e-mail:gmina@jednorozec.pl;
adres strony internetowej: www.jednorozec.pl;
NIP: 761-106-73-27; REGON: 000544473


Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Jednorożec
URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec;
tel.: (29) 751 70 30; fax: (29) 751 70 31; e-mail:gmina@jednorozec.pl;
adres strony internetowej: www.jednorozec.pl;
NIP: 761-106-73-27; REGON: 000544473


Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Jednorożec


 
Lp. Nazwa i adres siedziby podmiotu Przedmiot działalności Numer i data wydania zezwolenia Data ważności
zezwolenia
 
 
1.
GMINA JEDNOROŻEC
(Gminny Zespół Usług Komunalnych; ul. Zielona 30,
06-323 Jednorożec, tel. (29) 751 83 66,
e-mail: gzuk@jednorozec.pl)
 
 
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
2.
Zakład Usług Leśnych – Jan Mikołajewski
(Lipa 111, 06-323 Jednorożec,
tel. 502328855
 
 
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ZUK.6233.2.2018
30.07.2018
30.07.2028 r.
 
3.
EDTRANS – Edyta
Łączyńska
(Pawłowo 1a, 06-516 Szydłowo,
tel. 508 294 875)
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ZUK.6233.1.202023
02.11.2023
22.11.2033 r.
 
wyszukiwarka
szukaj