Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie ...

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jednorożec (link poniżej).
URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec;
tel.: (29) 751 70 30; fax: (29) 751 70 31; e-mail:gmina@jednorozec.pl;
adres strony internetowej: www.jednorozec.pl;
NIP: 761-106-73-27; REGON: 000544473


Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie gminy Jednorożec

 
      Numer i data  
L.p. Nazwa i adres siedziby podmiotu Przedmiot działalności wydania Data ważności
zezwolenia
      zezwolenia  
1 GMINA JEDNOROŻEC
(Gminny Zespół Usług Komunalnych; ul. Zielona 30, 06-323 Jednorożec; tel.: (29) 751 83 66, e-mail: gzuk@jednorozec.pl)
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Nie dotyczy Nie dotyczy
2 USA ENTERPRISE LLC Sp. z o. o.
(Drążdżewo Nowe 79, 06-323 Jednorożec; tel.: (29) 751 89 60)
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ZIR.6233.1.2011;
03.06.2011 r.
03.06.2021 r.
3 SŁAWEX. SŁAWOMIR ZAŁOGA
(Ulatowo-Pogorzel 83, 06-323 Jednorożec; tel.: 509 844 645)
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ZUK.6233.2.2013;
10.01.2013 r.
10.01.2023 r.
4 Zakład Usług Leśnych – Jan Mikołajewski
(Lipa 111, 06-323 Jednorożec);
tel. 502328855
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ZUK.6233.2.2018
30.07.2018
30.07.2028 r.
 
 

 

 

wyszukiwarka
szukaj