Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU GRUNTU
 
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU GRUNTU


KOGO DOTYCZY
Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być właściciel gruntu.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu.
 

OPŁATY SKARBOWE

Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową za zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Limes Bank, nr rachunku 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010).
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia od daty złożenia dokumentów, jednak w większości przypadków zaświadczenie wydawane jest na miejscu przy złożeniu wniosku.

Odbiór zaświadczenia może nastąpić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty
za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego, mgr Magdalena Bakuła
pok. 13 (I piętro), tel. bezpośredni 029 751 – 70 – 40 lub centrala 029 751 – 83 – 92 wew.40

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art.217 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz.256 z późn.zm.).
  • Część II, kol.2, ust.21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz.1000).


WNIOSEK DO POBRANIA (.pdf)
WNIOSEK DO POBRANIA (.doc)
 
AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Magdalena Bakuła
Data aktualizacji: 19.03.2020 r.
wyszukiwarka
szukaj