Przejdź do treści
! UWAGA !
-

KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ogólna
Obowiązek informacyjny RODO - ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Obowiązek informacyjny RODO dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej
Obowiązek informacyjny RODO dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej
Klauzula informacyjna DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DEBATA O STANIE GMINY
Klauzula informacyjna Odbiór i utylizacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Klauzula informacyjna DZIENNIK KORESPONDENCJI
Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ)
Klauzula informacyjna DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Klauzula informacyjna PETYCJE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – STAŻYŚCI I PRAKTYKANCI
Klauzula informacyjna Monitoring wizyjny
wyszukiwarka
szukaj