Przejdź do treści
! UWAGA !
|

KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ogólna
OI-STERELIZOWANIE, OZNAKOWANIE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY CHOROBY ZAWODOWE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – WYKONYWANIE NIEODPŁATNEJ KONTROLOWANEJ PRACY NA CELE SPOŁECZNE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SKARGI I WNIOSKI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REJESTRACJA STANU CYWILNEGO
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOWODY OSOBISTE
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY EWIDENCJA LUDNOŚCI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REJESTR CUDZOZIEMCÓW
OI-OBRADY RADY GMINY - transmsja sesji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania)
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach – informacja dla pełnomocnika i wyborcy)
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (organizacja bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego)
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (członek obwodowej komisji wyborczej)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia o okresach pełnienia funkcji sołtysa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych
Obowiązek informacyjny RODO - ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Obowiązek informacyjny RODO dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DEBATA O STANIE GMINY
Klauzula informacyjna Odbiór i utylizacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Klauzula informacyjna DZIENNIK KORESPONDENCJI
Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ)
Klauzula informacyjna PETYCJE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – STAŻYŚCI I PRAKTYKANCI
Klauzula informacyjna Monitoring wizyjny
wyszukiwarka
szukaj