Przejdź do treści
! UWAGA !
-

KLAUZULE INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ogólna
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego oraz dostępem do informacji publicznych
Obowiązek informacyjny RODO – zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
Obowiązek informacyjny RODO - ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Obowiązek informacyjny RODO dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DEBATA O STANIE GMINY
Klauzula informacyjna Odbiór i utylizacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Klauzula informacyjna DZIENNIK KORESPONDENCJI
Інформаційне положення щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ)
Klauzula informacyjna PETYCJE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – STAŻYŚCI I PRAKTYKANCI
Klauzula informacyjna Monitoring wizyjny
wyszukiwarka
szukaj