Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Uchwały szczegółowe dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwały szczegółowe dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR SOK.0007.7.2021 z 29 stycznia 2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czytosci i porządku na terenie gminy Jednorożec

Uchwała Nr SOK.0007.185.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała Nr SOK.0007.184.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności


Uchwała Nr SOK 0007.183.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała nr SOK.0007.12.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała nr SOK.0007.13.2018 Rada Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności

Uchwała nr SOK.0007.14.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwała Nr XXXIV/191/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec”


Uchwała Nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec”


Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec


Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Uchwała Nr XIV/74/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała Nr XIV/75/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności


Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXIX/158/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
wyszukiwarka
szukaj