Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

Mazowsze dla równomiernego rozwoju


Dnia 27.10.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Pana Adama Struzika, a Wójtem Gminy Jednorożec Panem Krzysztofem Andrzejem Iwulskim, o udzielenie Gminie Jednorożec dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Zakres inwestycji:
W ramach realizacji inwestycji wykonana została kompleksowa przebudowa areny sportowej tj. boiska piłkarskiego (64,0 m x 100,0 m) wraz z wyposażeniem, bieżni okólnej, zakola ze skocznią wzwyż, zakola ze skocznią w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą. Wybudowane zostały trybuny żelbetowe na 400 widzów, budynek zaplecza sanitarno – szatniowego z pomieszczeniami dla trenera, magazynem, przebieralnią, sanitariatami
i natryskami. Posadowiono wiaty dla zawodników sportowych, zamontowano oświetlenie areny sportowej, zestaw do pomiaru czasu z fotokomórką, monitoring wizyjny. Wybudowany został parking na autobusy, samochody osobowe, plac manewrowy na pojazdy ratownicze, chodniki.
Cel inwestycji:
W wyniku przebudowy i remontu stadionu sportowego w miejscowości gminnej Jednorożec zafunkcjonowała pełna infrastruktura sportowa o nowoczesnym standardzie i wyposażeniu. Przede wszystkim nastąpiło zwiększenie powszechności i dostępności do sportu
w społeczeństwie oraz zostały stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych (zawody sportowe międzyszkolne gminne, powiatowe, jak również wojewódzkie). Poprawiły się warunki szkoleniowo – treningowe dzieci i młodzieży – możliwa będzie właściwa realizacja podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego – zgodna
z kalendarzem szkolnego związku sportowego.
Należy dodać, że Gmina uzyskała się dla niniejszego stadionu certyfikaty Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz świadectwo Polskiego Związku Lekkoatletycznego.

Dnia 21.06.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót od wykonawcy zadania tj. GARDENIA Sport Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

#Mazowszepomoaga #programywsparcia #solidarnośćmazowecka
 
Całkowita wartość inwestycji: 4 227 465,86 zł
Wartość przyznanej dotacji: 1 800 000,00 zł