Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

Mazowsze dla równomiernego rozwoju


Dnia 27.10.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Pana Adama Struzika, a Wójtem Gminy Jednorożec Panem Krzysztofem Andrzejem Iwulskim, o udzielenie Gminie Jednorożec dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Zakres inwestycji:
W ramach realizacji inwestycji wykonana została kompleksowa przebudowa areny sportowej tj. boiska piłkarskiego (64,0 m x 100,0 m) wraz z wyposażeniem, bieżni okólnej, zakola ze skocznią wzwyż, zakola ze skocznią w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą. Wybudowane zostały trybuny żelbetowe na 400 widzów, budynek zaplecza sanitarno – szatniowego z pomieszczeniami dla trenera, magazynem, przebieralnią, sanitariatami
i natryskami. Posadowiono wiaty dla zawodników sportowych, zamontowano oświetlenie areny sportowej, zestaw do pomiaru czasu z fotokomórką, monitoring wizyjny. Wybudowany został parking na autobusy, samochody osobowe, plac manewrowy na pojazdy ratownicze, chodniki.
Cel inwestycji:
W wyniku przebudowy i remontu stadionu sportowego w miejscowości gminnej Jednorożec zafunkcjonowała pełna infrastruktura sportowa o nowoczesnym standardzie i wyposażeniu. Przede wszystkim nastąpiło zwiększenie powszechności i dostępności do sportu
w społeczeństwie oraz zostały stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych (zawody sportowe międzyszkolne gminne, powiatowe, jak również wojewódzkie). Poprawiły się warunki szkoleniowo – treningowe dzieci i młodzieży – możliwa będzie właściwa realizacja podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego – zgodna
z kalendarzem szkolnego związku sportowego.
Należy dodać, że Gmina ubiega się dla niniejszego stadionu o certyfikaty Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz świadectwo Polskiego Związku Lekkoatletycznego.
#Mazowszepomoaga #programywsparcia #solidarnośćmazowecka
 
Całkowita wartość inwestycji: 4 235 562,86 zł
Wartość przyznanej dotacji: 1 800 000,00 zł
wyszukiwarka
szukaj