Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Projekt pod nazwą "Pod Biało-Czerwoną"W miejscowości Jednorożec na Placu Świętego Floriana w październiku bieżącego roku pojawił się nowy 12 metrowy maszt, na którym w dniu 11.11.2022 roku zawiśnie biało – czerwona flaga. Gmina Jednorożec, dzięki licznym głosom poparcia wyrażonym przez mieszkańców w formie głosowania online (oddano 367 głosów, co stanowi 367% wymaganej liczby głosów) otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż masztu z rządowego programu “Pod Biało – Czerwoną”.
 
Nasza Gmina otrzymała środki na ten cel w postaci dotacji celowej ze środków budżetu państwa w wysokości 8.000,00 zł z programu rządowego o nazwie „Pod Biało – Czerwoną”, na podstawie o umowę Nr BRI-I.3146.48.2022 zawartej w dniu 19.07.2022 roku z Wojewodą Mazowieckim.
 
Projekt ma na celu integrację lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
 
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy Jednorożec za tak licznie oddane głosy poparcia, które pozwoliły na zakwalifikowanie naszego samorządu do programu rządowego.
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Dnia 10.12.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem, a Wójtem Gminy Jednorożec Panem Krzysztofem Andrzejem Iwulskim, o udzieleniu Gminie Jednorożec dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec”. Jest to niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Jednorożec. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wpłynie na poprawę jakości oczyszczanych ścieków oraz pozwoli zwiększyć przepustowość oczyszczalni i tym samych umożliwi sukcesywne podłączanie do sieci kanalizacyjnej kolejnych miejscowości z terenu gminy Jednorożec.
W zakres rozbudowy wchodzą następujące prace:
1.   W pompowni ścieków surowych:
- zakup dodatkowej 1 pompy zatapialnej o wydajności Q=35m3/h,
- instalacja trzeciego rurociągu tłocznego PCV ø160 mm,
- wyposażenie trzeciego rurociągu w zasuwę odcinającą DN100 (1 szt.) i zawór zwrotny DN100.
2.   Drugi reaktor (roboty budowlane związane z budową reaktora):
- instalacja 2 szt. Aeratorów. Rotory typ MIDI, dł.2,5 m śr.0m86 m, napęd 7,7 kW,
- instalacja mieszadła w komorze beztlenowej. Mieszadło śr.200mm, moc na wale silnika 1,38 kW,
- instalacja zgarniacza i wyposażenia w osadniku wtórnym (1 komplet - pomost ze zgrzebłem osadu, zgarniacz części pływających, skrzynka sterownicza, instalacja elektryczna. Moc napędu 0,25 kW, stal kwasoodporna DIN 1,4301),
- instalacja przelewu regulowanego. Długość 1,0 m, moc napędu 0,09 kW,
- instalacja sond optycznych pomiarowych tlenu i stężenia osadu w komorze osadu w komorze osadu czynnego reaktora.
3.   Pompownia osadów:
- połączenie pompowni z reaktorem rurociągiem osadu na długości 14,0 m. Rurociąg PE ø160 mm.
4.   Pompownia ścieków oczyszczonych:
- instalacja trzeciej pompy H=16,3 m, Q=30m3/h, moc zainstalowana P=3,6 kW,
- instalacja orurowania i armatury trzeciej pompy. Rura PVC ø160 mm na długości 3,0 m.
5. Połączenie odpływów części pływających z pompownią ścieków surowych. Rura PVC ø160 mm na długości 27,0 m.
 
Wartość inwestycji: 1 133 939,20 zł
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa: 737 519,00 zł

wyszukiwarka
szukaj