Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Dnia 10.12.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem, a Wójtem Gminy Jednorożec Panem Krzysztofem Andrzejem Iwulskim, o udzieleniu Gminie Jednorożec dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec”. Jest to niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Jednorożec. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wpłynie na poprawę jakości oczyszczanych ścieków oraz pozwoli zwiększyć przepustowość oczyszczalni i tym samych umożliwi sukcesywne podłączanie do sieci kanalizacyjnej kolejnych miejscowości z terenu gminy Jednorożec.
W zakres rozbudowy wchodzą następujące prace:
1.   W pompowni ścieków surowych:
- zakup dodatkowej 1 pompy zatapialnej o wydajności Q=35m3/h,
- instalacja trzeciego rurociągu tłocznego PCV ø160 mm,
- wyposażenie trzeciego rurociągu w zasuwę odcinającą DN100 (1 szt.) i zawór zwrotny DN100.
2.   Drugi reaktor (roboty budowlane związane z budową reaktora):
- instalacja 2 szt. Aeratorów. Rotory typ MIDI, dł.2,5 m śr.0m86 m, napęd 7,7 kW,
- instalacja mieszadła w komorze beztlenowej. Mieszadło śr.200mm, moc na wale silnika 1,38 kW,
- instalacja zgarniacza i wyposażenia w osadniku wtórnym (1 komplet - pomost ze zgrzebłem osadu, zgarniacz części pływających, skrzynka sterownicza, instalacja elektryczna. Moc napędu 0,25 kW, stal kwasoodporna DIN 1,4301),
- instalacja przelewu regulowanego. Długość 1,0 m, moc napędu 0,09 kW,
- instalacja sond optycznych pomiarowych tlenu i stężenia osadu w komorze osadu w komorze osadu czynnego reaktora.
3.   Pompownia osadów:
- połączenie pompowni z reaktorem rurociągiem osadu na długości 14,0 m. Rurociąg PE ø160 mm.
4.   Pompownia ścieków oczyszczonych:
- instalacja trzeciej pompy H=16,3 m, Q=30m3/h, moc zainstalowana P=3,6 kW,
- instalacja orurowania i armatury trzeciej pompy. Rura PVC ø160 mm na długości 3,0 m.
5. Połączenie odpływów części pływających z pompownią ścieków surowych. Rura PVC ø160 mm na długości 27,0 m.
 
Wartość inwestycji: 1 133 939,20 zł
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa: 737 519,00 zł

wyszukiwarka
szukaj