Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

Remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu

Remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu
Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Dnia 02.11.2022 r. zawarta została umowa o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie zostało przyznane na kompleksowe prace budowlane związane w budynku OSP
w Małowidzu. W kwalifikowany zakres wchodzą następujące prace budowlane.
  1. Wymiana drzwi zewnętrznych;
  2. Izolacja ścian fundamentowych;
  3. Ocieplenie ścian zewnętrznych;
  4. Docieplenie stropu nad parterem;
  5. Wymiana pokrycia dachowego;
  6. Remont Sali głównej budynku remizy OSP;
  7. Modernizacja instalacji co;
  8. Montaż instalacji gazowej;
  9. Modernizacja instalacji elektrycznej.
W wyniku przebudowy i remontu strażnicy OSP w miejscowości Małowidz zafunkcjonuje infrastruktura, która pełnić będzie powszechną ogólnodostępną funkcję społeczną i kulturalną. W miejscowości Małowidz nie ma takiego miejsca, które gromadziłoby wszystkich mieszkańców. Ponadto na terenie miejscowości Małowidz działają oprócz OSP dwa formalne stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciele Małowidza oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Jasie” w Małowidzu, które również zwróciły się do Wójta Gminy o udostępnienie im lokalu na siedzibę.
 
Całkowita wartość projektu: 659 985,46 PLN
Kwota dofinansowania: 395 990 PLN.