Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Aktualności

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI JEDNOROŻCA   1. STATUETKĘ JEDNOROŻCA, zwaną dalej „STATUETKĄ”, przyznaje się osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, instytucjom rządowym i samorządowym za szczególne zasługi i znaczący wkład pracy ...
Obrazek
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO DZIERŻAWY - dz. nr 1875 – obręb Jednorożec - stanowiąca własność Gminy Jednorożec, przeznaczona do dzierżawy na okres do 31 marca ...
Obrazek
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 ...
w dniu 18 listopada 2022 r.  w godz. 10.00-14.00 w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych na terenie powiatu przasnyskiego zostanie uruchomiony system alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniem z powietrza. Włączenie syren ...
Wójt Gminy Jednorożec informuje, że Gmina Jednorożec przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Dlatego też osoby spełniające warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego,  które są ...
Obrazek
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy ...
Obrazek
Wójt Gminy Jednorożec zgodnie z art. 35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1899 z póź. zm./ podaje do publicznej ...
Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. ...
Strona 1 z 145 ● 1  2  3  4  5    >  >>  >|
wyszukiwarka
szukaj