Przejdź do treści
! UWAGA !
|

CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINAProjekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020


 
 Gmina Jednorożec w dniu 10.04.2023 roku uzyskała dofinansowanie w wysokości 210 690,00 zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Jednorożec jest rozwój cyfrowy urzędu, którego efektem będzie zaspokojenie potrzeb mieszańców i podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji usług publicznych.
 
Więcej informacji na stronie projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
wyszukiwarka
szukaj