Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Żłobek Samorządowy w Jednorożcu

Dane adresowe
Żłobek Samorządowy w Jednorożcu
ul. W. Witosa 4
06-323 Jednorożec
tel. 297518478, kom. 534297026
email: zlobek@jednorozec.pl
NIP: 7611563813
Regon: 384858320

Dyrektor: mgr Marta Piotrowska
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W JEDNOROŻCU


Gmina Jednorożec ogłasza rekrutację do Żłobka Samorządowego
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych.
 
Informujemy, ze w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. Gmina Jednorożec realizować będzie projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec”.
 
Projekt wdrożony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
Łączna wartość projektu:  985 740,87 zł, dofinansowanie projektu: 788 099,82 zł.
Głównym celem projektu jest utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w Gminie Jednorożec oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.
 
 
Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy
w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 , w tym:

 
  1. osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 16 osób (14K, 2M)
  2. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo opiekujące się dziećmi do lat 3 – 3 osoby (3K)
 
Zgłoszenia do projektu: dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:
  1. pobierając ze strony internetowej: www.jednorozec.pl (w zakładce Żłobek Samorządowy w Jednorożcu)
  2. e-mailem pisząc na adres: zlobek@jednorozec.pl o treści: „Zgłoszenie do projektu w celu uzyskania pełnej dokumentacji”.
  3. osobiście/uzyskanie dokumentacji: budynek Przedszkola Samorządowego, ul. W.Witosa 4, 06-323 Jednorożec (w celu umówienia spotkania prosimy skontaktować się z nami dzwoniąc na nr tel.: 534 297 026)

Załączniki:
Formlularz rekrutacjy
Oświadczenie uczestnika projektu
„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” 
Pragniemy poinformować, iż Gmina Jednorożec
uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców
w Gminie Jednorożec”
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
 
 
Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej19 osób z terenu
Gminy Jednorożec sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie
żłobka oraz finansowanie przez 24 miesiące jego bieżącego funkcjonowania.
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2019r. – 31.12.2021 r.
 
Grupę docelową w projekcie stanowią rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3 z terenu Gminy Jednorożec  - osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie Gminy Jednorożec (woj. mazowieckie).
 
Liczebność grupy docelowej: 19 osób (17 K).
 
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
  1. Utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
  2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki.
                                                   
Całkowita wartość projektu: 985 740,87 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 788 099,82 zł
 
Biuro projektu:
Gmina Jednorożec
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
wyszukiwarka
szukaj