Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Realizacja programu Czyste Powietrze

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” publikujemy  zbiorcze zestawienie danych dotyczacych ww programu za okres od dnia 19.09.2018 r. do dnia 30.06.2024 r.:
 
  • liczby złożonych wniosków o dofinansowanie - 389
  • liczby zrealizowanych przedsięwzięć - 163
  • kwoty wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Jednorożec – 4709673,64 zł
Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Jednorożcu uruchomiony jest Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Punkt jest czynny:
w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00
Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Jednorożec, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu Panem Krzysztofem Nizielskim.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 29 7517046
W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Jednorożec aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, okien, drzwi oraz przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Jednorożec.
                                                                                                                              Wójt Gminy Jednorożec
                                                                                                                          /-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Szanowni Państwo!
 
Od 3 stycznia 2023 r. obowiązują nowe warunki w PP Czyste Powietrze – z dotacjami nawet do 136 200 zł.
W załączeniu przekazujemy Państwu do wykorzystania opublikowaną broszurę informacyjną o Programie.
https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/