Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Zespół Inwestycji i Rozwoju

Zespół Inwestycji i Rozwoju
Kierownik Zespołu:
            mgr Magdalena Bakuła
            pokój nr 13 (piętro)
            tel. (29) 751 70 40 lub (29) 751 83 92 wew. 40
            e-mail: m.bakula@jednorozec.pl

Podinspektor ds. inwestycji
          mgr inż. arch. Mariusz Mieszała
           pokój nr 12 (piętro)
           tel: (29) 751 70 40 lub (29) 751 83 92 wew. 39
           e-mail: m.mieszala@jednorozec.pl

Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
           mgr Natalia Tworkowska
           pokój nr 12 (piętro)
           tel: (29) 751 70 39
           e-mail: n.tworkowska@jednorozec.pl
zastępstwo:
Podinspektor ds. ochrony środowiska
           inż. Katarzyna Skała
           pokój nr 12 (piętro)
           tel: (29) 751 70 39
           e-mail: k.skala@jednorozec.pl


Pomoc administracyjna
           Agnieszka Obrębska
           pokój nr 12 (piętro)
           tel: (29) 751 70 39
           e-mail: a.obrebska@jednorozec.pl
wyszukiwarka
szukaj

bip