Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zespół Inwestycji i Rozwoju

Zespół Inwestycji i Rozwoju
Kierownik Zespołu:
            mgr Magdalena Bakuła
            pokój nr 13 (piętro)
            tel. (29) 751 70 40 lub (29) 751 83 92 wew. 40
            e-mail: m.bakula@jednorozec.pl

Podinspektor ds. inwestycji
          mgr inż. arch. Mariusz Mieszała
           pokój nr 12 (piętro)
           tel: (29) 751 70 39 lub (29) 751 83 92 wew. 39
           e-mail: m.mieszala@jednorozec.pl

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
           mgr Natalia Tworkowska
           pokój nr 12 (piętro)
          tel: (29) 751 70 39 lub (29) 751 83 92 wew. 39
           e-mail: n.tworkowska@jednorozec.pl

Punkt obsługi klieta
Pomoc administracyjna

           Agnieszka Obrębska
           parter
           tel: (29) 751 70 39
           e-mail: a.obrebska@jednorozec.pl
wyszukiwarka
szukaj