Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Aktualności

Obrazek Urząd Gminy w Jednorożcu przypomina o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu w terminie
od 1 do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy właściwego ze względu na miejsce położenia  gruntów  rolnych.
Do wniosku* należy dołączyć:
  • faktury VAT( lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  • dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2022.
 
*Wzór wniosku określono w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).
 
Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00  zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła


              W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o składanie wniosków  w   Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Jednorożcu (parter) w godzinach    730 – 1530      w następujących terminach:                                   
 
 
Lp. Nazwa sołectwa Termin składania wniosku
1. Budy Rządowe, Dynak, Nakieł
Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa
2 – 6 lutego 2022 r.
2. Parciaki, Olszewka 7- 9  lutego 2022 r.
3. Połoń, Małowidz 10 - 14 lutego 2022 r.
4. Kobylaki-Czarzaste, Kobylaki-Korysze
Kobylaki-Wólka, Ulatowo-Dąbrówka
15 - 16 lutego 2022 r.
5. Ulatowo-Pogorzel , Ulatowo-Słabogóra 17 – 20 lutego 2022 r.
6. Drążdżewo Nowe, Lipa, Obórki 21 – 22 lutego 2022 r.
7. Jednorożec, Stegna 23 – 28 lutego 2022 r.
Zwrot wypłacany będzie w terminie do 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku
w I terminie
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
W przypadku nie odebrania zwrotu z kasy w ww. terminie środki zostaną zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.                           
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jednorożec. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego na stronie www.jednorozec.pl z zakładce RODO lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jednorozec.pl w zakładce RODO.                                     

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
.
Jednorożec, dn. 18.01.2023 r.


·Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pobierz, oświadczenie dzierżawcy pobierz, załącznik do wniosku pobierz , zestawienie faktur pobierz


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie 

 

Obrazek Wójt Gminy Jednorożec informuje, iż w 2023 r. Gmina Jednorożec kontynuuje sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jednorożec dz. nr: 1874 o pow.3.1331 ha oraz nr 236 o pow. 4.9393 ha położonych w obrębie geodezyjnym Jednorożec, przeznaczonych jako teren użytków rolnych do wydzierżawienia na okres do 31.03.2027 r.

KLIK
Obrazek W załączeniu rozkład jazdy autobusów, realizowanych przez firmę USŁUGI TRANSPORTOWE-OSOBOWE  MARIA LIDZKA, ul. Mieszka I 4, 06-330 Chorzele, na terenie gminy Jednorożec dla następujących linii:

 
  • U012 - CHORZELE – JEDNOROŻEC  –  SZLA –  PRZASNYSZ

LINIA AUTOBUSOWA U012
CHORZELE – JEDNOROŻEC  –  SZLA –  PRZASNYSZ                                        
 
USŁUGI TRANSPORTOWE-OSOBOWE  MARIA LIDZKA
06-330 CHORZELE , UL. MIESZKA I 4
 
 
L.p LICZBA KM GODZINY ODJAZDÓW
Z PRZYSTANKU
MIEJSCOWOŚĆ GODZINY                        ODJAZDÓW Z   PRZYSTANKU LICZBA KM
1 0 6.05 CHORZELE p.d.a. 15.30 42
2 2 6.08 CHORZELE Szkolna 15.27 41
3 4 6.12 Brzeski Kołaki 15.23 40
4 6 6.15 Przysowy 15.20 39
5 9 6.21 Połoń 15.15 38
6 12 6.25 Małowidz 15.10 37
7 16 6.29 Ulatowo Pogorzel 15.06 35
8 20 6.33 Jednorożec 15.02 32
9 26 6.41 Szla 14.54 28
10 28 6.44 Szla 14.51 26
11 32 6.48 Kuskowo 14.48 20
12 35 6.51 Bartniki 14.45 16
13 37 6.56 PRZASNYSZ, ul. Baranowska 14.41 12
14 38 7.00 PRZASNYSZ, ul. Rolnicza 14.38 9
15 39 7.03 PRZASNYSZ, ul. Sadowa 14.36 6
16 40 7.06 PRZASNYSZ, Al. Jana Pawła II 14.33 4
17 41 7.09 PRZASNYSZ, ul. Baranowska 14.30 2
18 42 7.11 PRZASNYSZ, D.A. 14.25 0
 
R - Linia autobusowa  realizowana  w dni robocze
 
 
  • U013 - DRĄŻDZEWO NOWE – JEDNOROŻEC  –  LIPA – PRZASNYSZ

LINIA AUTOBUSOWA U013
DRĄŻDZEWO NOWE – JEDNOROŻEC  –  LIPA – PRZASNYSZ
 
USŁUGI TRANSPORTOWE-OSOBOWE MARIA  LIDZKA
06-330 CHORZELE , UL. MIESZKA I 4
 
 
Lp. LICZBA KM GODZINY ODJAZDÓW
Z PRZYSTANKU
MIEJSCOWOŚĆ GODZINY                        ODJAZDÓW Z   PRZYSTANKU LICZBA KM
1 0 6.35 Drążdżewo Nowe 16.10 30
2 5 6,41 Jednorożec 16.04 29
3 6 6.44 Jednorożec stadion 16.01 28
4 7 6.46 Stegna 15.59 27
5 13 6.54 Lipa 15.51 26
6 16 6.57 Przejmy 15.48 25
7 20 7.01 Stara Krępa 15.44 23
8 21 7.05 Święte Miejsce 15.40 22
9 22 7.08 Cegielnia 15.37 21
10 23 7.11 Bartniki 15.34 20
11 25 7.15 PRZASNYSZ, ul. Baranowska 15.30 16
12 26 7.18 PRZASNYSZ, ul. Rolnicza 15.27 13
13 27 7.21 PRZASNYSZ, ul. Sadowa 15.24 7
14 28 7.24 PRZASNYSZ, Al. Jana Pawła II 15.21 6
15 29 7.27 PRZASNYSZ, ul. Baranowska 15.18 5
16 30 7.30 PRZASNYSZ, D.A. 15.15 0
 
R - Linia autobusowa  realizowana  w dni robocze
 
 


 

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

wyszukiwarka
szukaj