Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Aktualności

Obrazek
Złóż petycję, zareaguj na 
APEL W SPRAWIE WPROWADZENIA ZEROWEJ STAWKI VAT NA DREWNO OPAŁOWE
prosi o to "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece"

Obecnie drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0) objęte jest stawką VAT w wysokości 23%.
Zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i
wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na
wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla
najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.
Drewno jest rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII. Tymczasem gaz,
który jest w większości importowany i jest PALIWEM KOPALNYM, objęty jest stawką VAT 0%. Energia
elektryczna, która w naszych warunkach powstaje głównie ze spalania PALIW KOPALNYCH, objęta jest
stawką VAT 5%. W tej sytuacji 23% stawka VAT na drewno jest nieproporcjonalnie wysoka i niczym
nieuzasadniona.
Takie promowanie paliw kopalnych, przy jednoczesnej dyskryminacji odnawialnego źródła energii jakim
jest drewno, narusza zasadę sprawiedliwości społecznej i uczciwego traktowania obywateli.
Wprowadzane w ostatnich latach uchwały antysmogowe nałożyły na obywateli obowiązek eliminacji
przestarzałych, nieekologicznych palenisk spalających drewno. Udało się uruchomić wielki proces zamiany
starych kominków i pieców na nowoczesne, niskoemisyjne urządzenia spełniające unijne normy
Ekoprojektu. Teraz musimy zadbać o powszechną dostępność drewna opałowego do tych palenisk. Państwo
powinno promować odnawialne źródła energii w każdej postaci i ułatwiać obywatelom korzystanie z tak
ważnego rodzimego zasobu naturalnego, jakim jest drewno. Dodatkowo zerowa stawka VAT będzie
wspierać zwiększanie udziału ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w miksie energetycznym.
Ostatniej zimy w wielu miejscach dochodziło do kilkudniowych przerw w dostawach energii elektrycznej
na skutek nieprzychylnej pogody. Zdaliśmy sobie sprawę jak niebezpiecznie jest być uzależnionym od
prądu. Kotły gazowe i pompy ciepła nie grzeją w sytuacji braku prądu. Kominki i piece spalające drewno
stanowią zabezpieczenie naszych domów na wypadek przerwania przesyłu prądu. Zmniejszenie stawki VAT
na drewno opałowe pozwoli Polakom stworzyć magazyn bezpiecznej, niezależnej energii na wypadek
długotrwałych przerw w dostawie prądu.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece 
Obrazek
UWAGA! Mieszkańcy Gminy Jednorożec!
Do 30 czerwca 2022 należy wykonać swój obowiązek:
Zgłosić źródło ciepła w Urzędzie Gminy w Jednorożcu w pok. nr 12

Obrazek
Zakończył się projekt szkoleń z "PIERWSZEJ POMOCY"
Pomysłodawcą rozpowszechnienia wiedzy jak udzielić pierwszej pomocy był Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski. Do udziału w projekcie mogły się zgłosić organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które chciały pogłębić wiedzę na temat ratowaniu życia. Jak powszechnie wiadomo, wystarczy znajomość podstawowych czynności, by uratować życie drugiego człowieka. Chęć udziału wyraziło1️⃣1️⃣ grup, które skorzystały z bezpłatnego szkolenia poprowadzonego przez Krzysztofa Drężek, szkoleniowca współpracującego z Urzędem Gminy w Jednorożcu. Spotkania szkoleniowe trwały ok. 2 godzin o uzgodnionej wcześniej porze i wyznaczonym miejscu przez grupę. Ekipy liczyły od 10 do 25 osób. Były różnorodne, a uczestniczący szkoleń byli w przeróżnym wieku: dzieci, młodzież i dorośli z czego tylko można się cieszyć. Nigdy nie wiadomo, kto komu będzie musiał udzielić pomocy. Szkoleniowiec zaprezentował resuscytację, którą uczestnicy mogli wykonać na trzech różnych fantomach przedstawiających niemowlaka, dziecko i osobę dorosłą. Ponadto szkoleniowiec omówił postępowanie w przypadku utraty przytomności, a co za tym idzie zastosowanie „pozycji bezpiecznej”, gdzie zainteresowani ćwiczyli sami na sobie. Działania te spotkały się z dużym zainteresowaniem i chętnych nie brakowało. Jak stwierdzili uczestnicy: „Nie ma lepszej nauki, jak ćwiczenia na żywych osobach”. Omawiano postępowanie w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku chorób, m.in. w przypadku omdlenia, zachłyśnięcia, podtopienia, ataku padaczki, utraty przytomności, zatrzymaniu akcji serca. Ze szkolenia skorzystały:
- 26 kwietnia stowarzyszenie „Jednorożec robi co może” w sali sportowej w ZPO w Jednorożcu,
- 9 maja Koło Gospodyń Wiejskich „Kalina” w LOK w Jednorożcu,
- 11 maja „Przyjaciele Małowidza” w świetlicy wiejskiej w Małowidzu,
- 17 maja Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewce „Olszewiacy” w budynku OSP w Olszewce,
- 18 maja Koło Gospodyń Wiejskich w Pogorzeli w budynku po byłej szkole podstawowej,
- 20 maja Klub Seniora „Złocień”, Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jednorożcu w Klubie Seniora w Jednorożcu,
- 23 maja OSP Pogorzel i stowarzyszenie „Nasza Wieś Ulatowo Pogorzel” w budynku OSP w Pogorzeli,
- 24 maja Kółko Rolnicze „Posilenie” w Drążdżewie Nowym w budynku świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym,
- 30 maja Koło Gospodyń Wiejskich Budy Rządowe i OSP Budy Rządowe w budynku OSP w Budach Rządowych,
- 1 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie w budynku OSP w Lipie,
- 6 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaźnie Rządowej „Żelaźnianki to Kurpianki” w budynku świetlicy wiejskiej.
Wójt Gminy Jednorożec składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestniczącym grupom za współpracę🤝 i udział w projekcie, dzięki któremu wzrasta bezpieczeństwo.