Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Aktualności

W związku z planowanym w Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej wdrożeniem do dnia 10.12.2023 r. doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia)
w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) odbędzie się całodniowe szkolenie pracowników
w celu realizacji nowych zadań nałożonych na samorządy przez ustawę o doręczeniach elektronicznych. W tym dniu nie będą obsługiwani klienci Urzędu i OPS.

E-doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy będą mogły korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.
Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem
e-Doręczeń.

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
Obrazek
Jednorożec, 23.11.2023 r.
 
UWAGA ROLNICY, KTÓRZY SKORZYSTALI Z DOFINANSOWANIA ARiMR NA WYMIANĘ
POKRYĆ DACHOWYCH!

 
W związku z ogłoszonym naborem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) na dofinansowanie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych, które skorzystały z dofinansowania w ramach Działania A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Urząd Gminy w Jednorożcu prosi o zgłaszanie się wszystkich rolników, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji wypłaciła i rozliczyła środki na wymianę pokryć dachowych. Proszę o zgłoszenia do pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w Jednorożcu (wraz z dokumentacją potwierdzającą rozliczenie z ARiMR)  w godzinach 7.30-15.30 do dnia 31 grudnia 2023 r.
Pracownik merytoryczny:
Katarzyna Skała - pokój nr 12, tel. (29) 751 70 39, e-mail: k.skala@jednorozec.pl
Uzyskane informacje umożliwią złożenie wniosku o dofinansowanie utylizacji azbestu do WFOŚiGW w Warszawie i odbiór zdemontowanego pokrycia dachowego od rolników.