Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława BM

Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława BM
Kościół usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi, drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany, wzmocniony lisicami. Kościół jest trójnawowy na planie prostokąta, z prezbiterium tej samej szerokości co nawa główna, zamkniętym prosto, niewyodrębnionym. Od korpusu nawowego od północy przylega węższa od niego prostokątna kruchta. Dach o zróżnicowanej wysokości: dwuspadowy wspólny nad nawą główną, prezbiterium, zakrystią i skarbczykiem, nieco niższy i węższy nad kruchtą, w centralnej części dach nad nawą główną zwieńczony sygnaturką.
Kościół w Parciakach początkowo był kryty gontem. W 1923 r. pokryto go dachówką. W latach 1956–1957 boczne kaplice wraz z przybudówkami rozebrano i postawiono ściany ciągłe. W 1960 r. w ramach samowoli budowlanej wystawiono przedsionek (kruchtę) istniejący do dziś. W 1983 r. zdjęto dachówkę i założono blachę ocynkowaną, a 2 lata później nową podłogę w kościele.
Nawa jest rozdzielona wewnątrz czterema parami słupów. W sklepieniu nawy pozorna kolebka, w częściach bocznych zaskrzynienia. Chór muzyczny drewniany, wysunięty balkonowo, wsparty na słupach. Nawa główna oddzielona od prezbiterium trzystopniowymi schodami. Po bokach prezbiterium: zakrystia i skarbczyk z lożami w górnej kondygnacji otwartymi ku prezbiterium przezroczami zamkniętymi półkoliście.
W latach pięćdziesiątych XX w. kościół wymalowano na styl ludowy: na suficie od prezbiterium postać Boga Ojca, Gołębicy i Dzieciątka Jezusa – przedstawienie trójcy Świętej jako patrona kościoła, następnie św. Stanisława, patrona parafii, następnie anioł grający na harfie. Na spływach sufitu symbole m.in. Męki Pańskiej oraz anioły. Na suficie nawy bocznej postać Najświętszego Serca Pana Jezusa, po stronie przeciwnej – Niepokalanego Serca Maryi. Całość utrzymana jest w kolorystyce błękitno-turkusowo-zielonej. W 2015–2016 r. nowe szalowanie wewnątrz kościoła z drewna, w 2019 r. podłoga została poddana cyklinowaniu i lakierowaniu.
Wyposażenie kościoła z ludowymi akcentami pochodzi głównie z II poł. XIX w. Ołtarz główny neobarokowy Trójcy Świętej z 1905 r., ołtarze boczne neobarokowe Matki Boskiej i Serca Pana Jezusa z początku XX w. W ołtarzu bocznym obraz św. Rocha z ok. połowy XIX w. Tabernakulum neobarokowe z końca XIX w. Chrzcielnica klasycystyczna z końca XIX w. Dwa krucyfiksy ludowe z końca XVIII w. w kruchcie. Organy są międzywojenne.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. przeprowadzono konserwację ołtarza głównego, ołtarzy bocznych oraz chrzcielnicy i tabernakulum. Zabieg powtórzono po 2010 r.

Oprac. Maria Weronika Kmoch
Kosciół Parafialny pw. Świętego Stanisława BM. w Parciakach Fot. Sylwia Sendrowska,Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu
Kosciół Parafialny pw. Świętego Stanisława BM. w Parciakach Fot. Sylwia Sendrowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu
wyszukiwarka
szukaj