Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Krzyż z 2013 r. na miejscu cmentarza z I wojny światowej

Krzyż z 2013 r. na miejscu cmentarza z I wojny światowej
Dawniej w tym miejscu kończyła się Olszewka, tu założono jeden z 3 cmentarzy pierwszowojennych we wsi. Cmentarzyk znajdował się na terenie ogródka na posesji nr 44. W środku stał krzyż, który przedstawiono później przy ogrodzeniu. Wykonany był z drewna, z poziomym ramieniem zakończonym po obu stronach gałkami. Na przecięciu ramion, na blaszanej tarczy, wisiała metalowa Pasyjka nakryta metalowym daszkiem. 
Krzyż postawiony tu w 2013 r. jest również drewniany, jego poziome ramię zakończone jest gałkami. Na przecięciu ramion zawieszono złotą metalową Pasyjkę z tabliczką „INRI” nad postacią Chrystusa. Przykrywa je metalowy daszek. W połowie pionowego ramienia poniżej Pasyjką krzyż uskokowo rozszerza się ku dołowi. Na krzyżu umieszczono metalowe złote cyfry, informujące o dacie wystawienia świątka. Poniżej umieszczona została metalowa złota róża. 
W Olszewce istniały też cmentarze: w miejscu obecnego kościoła parafialnego lub w jego pobliżu oraz przy szosie z Olszewki do Raszujki. Zapewne na obu cmentarzach, oprócz krzyży na mogiłach, stały też duże drewniane krzyże. Ciała poległych ekshumowano i przeniesiono w 1937 r. do Jednorożca na największą na Mazowszu nekropolię z okresu I wojny światowej.

Oprac. Maria Weronika Kmoch
Krzyż z 2013 roku na miejscu cmentarza z okresu I wojny światowej. Fot. Karol Majewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewce