Oferty organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wpłynęły do Urzędu Gminy w wymaganym w Zarządzeniu Nr 10/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 3 lutego 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, czasie: 1. Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej" - 3 oferty 2. Ludowy Klub Sportowy "Mazowsze" w Jednroozcu - 1 oferta 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Jednorożcu - 1 oferta 4. Uczniowski Klub Sportowy "Orzyc" w Olszewce" - 1 oferta 5. Fundacja Dom Spokojnej Starosci "Cyrenejczyk" z Żelaznej Rządowej - 1 oferta 6. Jednorożecki Klub Badmintona"Badkurp" - 1 oferta Wszystkie oferty posiadały wymagane załączniki, w związku z powyższym oferty nie wymagają dodatkowych uzupełnień. Wojciech Łukaszewski Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Otwarty konkurs ofert 2015 - Informacje

wyszukiwarka
szukaj