Przejdź do treści
! UWAGA !
|

OGŁOSZENIE KONSULTACJE SPOŁECZNE 2021

OGŁOSZENIE KONSULTACJE SPOŁECZNE 2021
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJE SPOŁECZNE 2021
projektu uchwały w sprawie:  
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY JEDNOROŻEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
więcej pod linkiem (KLIK)
wyszukiwarka
szukaj