! UWAGA !
Zgodnie z zarządzeniem Nr 81/2020 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2020 r. piątek 11 września 2020 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu, w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 15 sierpnia 2020 r.

„Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gmina Jednorożec”

Przebudowa budynku OSP w msc. Olszewka
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gmina Jednorożec” mająca na celu stworzenie publicznego miejsca sprzyjającego aktywizacji życia społecznego oraz rozwojowi rekreacyjno - kulturalnemu mieszkańców poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gm. Jednorożec
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ”Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacja typu „Inwestycje pełniące funkcje kulturalne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 18.03.2019 r. została podpisana z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka gmina Jednorożec”
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 985.163,20 zł. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Jednorożec pozyskała dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł.
 
Celem operacji jest stworzenie publicznego miejsca sprzyjającego aktywizacji życia społecznego oraz rozwojowi rekreacyjno - kulturalnemu mieszkańców poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gm. Jednorożec.
 
W ramach Projektu w budynku na parterze zaprojektowano pomieszczenia potrzebne do funkcjonowania świetlicy wiejskiej – strefę wejściową z szatnią, pomieszczenia z przeznaczeniem na salę zebrań i zajęć jak również kotłownię ze składem opału. Garaż dla samochodów strażackich powiększono o powierzchnię potrzebną do przechowywania odzieży i sprzętu gaśniczego. Na piętrze zaprojektowano taras, węzeł sanitarny oraz kuchnię z zapleczem co umożliwi organizowanie mieszkańcom Olszewki imprez okolicznościowych.
Projekt przewiduje likwidację wad technologicznych budynku, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, a także poprawę estetyki wnętrz i wyglądu architektonicznego budynku.