Przejdź do treści
! UWAGA !
-

"Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w gminie Jednorożec poprzez budowę zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz publicznego placu zabaw w Jednorożcu"

"Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w gminie Jednorożec poprzez budowę zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz publicznego placu zabaw w Jednorożcu"

"Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w gminie Jednorożec poprzez budowę zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz publicznego placu zabaw w Jednorożcu”

 
W dniu 24.04.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w gminie Jednorożec poprzez budowę zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz publicznego placu zabaw w Jednorożcu”. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 280.916,72 zł. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Gmina Jednorożec pozyskała dofinansowanie w kwocie 178.747,00 zł.
Przedmiotem projektu jest wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych: I. „Budowa Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny w miejscowości Jednorożec”. Planowane prace budowlane polegać będą m.in. na: - wykonaniu placu publicznego z kostki brukowej, - wykonaniu wiaty drewnianej wypoczynkowej stylizowanej na architekturę i zdobnictwo kurpiowskie, - przeniesieniu witacza – tzw. zachodniej bramy Kurpiowszczyzny, - wykonaniu oświetlenia parkowego wzdłuż ul. Odrodzenia prowadzącego do Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny, - wykonaniu siedziska z kamienia.
Budowa Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą wykorzystywać będzie elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego, historyczneg o i przyrodniczego.
Obiekt zlokalizowany będzie na tzw. „wjeździe” do miejscowości Jednorożec i stanowić będzie dla osób odwiedzających, przejeżdżających przez teren gminy samą w sobie informację turystyczną, wskazówkę, że właśnie znajdują się w pięknej, malowniczej krainie jaką jest Kurpiowszczyzna – lokalne dziedzictwo kulturowe.
II. „Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec” Do wykonania przewidziano plac zabaw o nawierzchni amortyzującej z piasku płukanego wokół wszystkich urządzeń w strefach funkcjonowania. Plac będzie wyposażony w następujące urządzenia do
zabawy:
1. Huśtawka na słupach tzw. „Bocianie gniazdo”,
2. Huśtawka na słupach tzw. „Koszyk” z siedziskiem gumowym,
3. Huśtawka na słupach prosta bez oparcia z siedziskiem gumowym,
4. Bujak sprężynowy, dwuosobowy z konstrukcji stalowej,
5. Karuzela słupowa z zawiesiami – karuzela trójstanowiskowa z trze ma elastycznymi uchwytami,
6. Zestaw zabawowy dla młodszych dzieci ze zjeżdżalnią zawierający min.: siatkę wspinaczkową min.2 szt., min.1 szt. drabinkę linową, zestawy do podciągania, drabinka podniebna falowana itp.,
7. Linarium, 8. Zjazd linowy,
9. Zestaw sprawnościowy zawierający m.in.: liny wspinaczkowe, rurę strażacką, podest, min. wejście na podest, drabinkę linową, przeplotnię poziomą, l inę z drążkiem wspinaczkowym, kamienie wspinaczkowe mocowane na jednym słupie nośnym, itp., a także urządzenia towarzyszące tj.:
10. Ławki stałe z oparciem,
11. Kosze na śmieci,
12. W ykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej.
Po kompleksowym zagospodarowaniu placu zabaw zarówno osoby dorosłe (babcie i dziadkowie z wnuczkami, matki i ojcowie z dziećmi) jak również dzieci i młodzież będą miały ciekawe, wielofunkcyjne miejsce na spotkania, integrację połączoną z wypoczynkiem, rekreacją i aktywnością fizyczną. Realizacja całej operacji z pewnością przyczyni się do wzrostu standardu życia mieszkańców gminy Jednorożec i komfortu osób wizytujących gminę Jednorożec.
 
   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w gminie Jednorożec poprzez budowę zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz publicznego placu zabaw
w Jednorożcu”
mająca na celu przyśpieszenie rozwoju społecznego, kulturalnego i rekreacyjnego na terenie miejscowości Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny i publicznego placu zabaw dla lokalnej społeczności w latach 2018 - 2019
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wyszukiwarka
szukaj


bip
system informacji przestrzennej

segregacja odpadów

EKO informacje

gminna komisja roziwiązywania problemów

apteka