Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Podstawowe informacje o projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

 

 

 

„Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

 

 

Całkowita wartość projektu na dzień podpisania umowy o dofinansowanie w PLN 6.738.337,69

Przyznana kwota dofinansowania w PLN 4.301.645,39 (łącznie dla trzech gmin: Krzynowłoga Mała, Jednorożec, Chorzele).

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 16 budynków użyteczności publicznej n terenie gmin Krzynowłoga Mała, Jednorożec i Chorzele mające na celu poprawę komfortu cieplnego budynków oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na skutek mniejszego niż dotychczas zapotrzebowania na ciepło.

 

W Gminie Jednorożec w/w działania termomodernizacyjne obejmą lub już objęły następujące obiekty:

1. budynek administracyjny Urzędu Gminy w Jednorożcu,

2. budynek świetlicy wiejskiej w Małowidzu,

3. budynek świetlicy wiejskiej w Ulatowo – Pogorzeli,

4. budynek Szkoły podstawowej w Połoni,

5. budynek szkoły Podstawowej w Olszewce

 

Celem Projektu jest:

- ekonomiczne użytkowanie energii (bez strat ciepła) i wynikająca  z tego alokacja środków finansowych na inne zadania Gminy,

- poprawa jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- poprawa warunków zdrowotnych i komfortu przebywania w przedmiotowych budynkach oświatowych, kulturalnych i administracyjnych,

- poprawa izolacyjności cieplnej i estetyki budynków,

- utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach termomodernizowanych budynków temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji publicznej o każdej porze roku,

- wyższa wartość zmodernizowanej nieruchomości.

 

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

wyszukiwarka
szukaj