Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Realizacja projektu 

Realizacja projektu

 

 

„Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

 

 

Całkowita wartość projektu na dzień podpisania umowy o dofinansowanie w PLN 8.431.196,97

Przyznana kwota dofinansowania w PLN 5.901.837,88 (łącznie dla dwóch gmin: Jednorożec, Czernice Borowe).

 

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie różnych odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, geotermalnej, biomasy). Projekt będzie realizowany na terenie dwóch gmin (Jednorożca i czernic Borowych) i będzie dotyczył obiektów zarówno publicznych jak i gospodarstw domowych.

 

Przedmiotem projektu jest:

- instalacja 45 zestawów solarnych – kolektorów słonecznych w nieruchomościach należących do mieszkańców Gminy Jednorożec,

- instalacja zestawu solarnego  - kolektorów słonecznych w budynku hali widowiskowo-sportowej w Jednorożcu,

- instalacja gruntowych pomp ciepła dla zespołu obiektów oświatowych w Jednorożcu,

 - instalacja 50 zestawów solarnych – kolektorów słonecznych w nieruchomościach należących do mieszkańców Gminy Czernice Borowe,

- instalacja zestawu solarnego - kolektorów słonecznych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Czernicach Borowych,

- dostosowanie kotła co poprzez zakup palnika z podajnikiem do spalania biomasy wraz  z dostosowaniem instalacji co w budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych,

- instalacja gruntowych pomp ciepła w budynku szkoły podstawowej  i gimnazjum w Czernicach Borowych wraz z dostosowaniem instalacji co,

- instalacja zestawu solarnego – kolektorów słonecznych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Czernicach Borowych.

 

Celem Projektu jest:

- ekonomiczne użytkowanie energii (bez strat ciepła) i wynikająca  z tego alokacja środków finansowych na inne zadania Gminy,

- podniesienie komfortu użytkowania obiektów,

- poprawa jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zmniejszenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców oraz przez Gminy na ogrzewanie budynków i podgrzanie ciepłej wody użytkowej,

-  wyższa wartość nieruchomości „biorących” udział w Projekcie.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

wyszukiwarka
szukaj