! UWAGA !
~~~~~~~~

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

 

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED
KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

KOGO DOTYCZY
Osób stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony), które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Jednorożcu i przynajmniej jedna z nich mieszka na terenie gminy Jednorożec.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (oryginalny druk wypełniany jest na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).
2. Załączniki:

 • Odpisy skrócone aktów urodzenia przyszłych małżonków (oryginał).
 • ponadto: Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (oryginał):

a) wdowiec / wdowa:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa lub
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka albo
 • odpis skrócony aktu zgonu żony/męża i odpis skrócony aktu małżeństwa,

b) rozwiedziony / rozwiedziona:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód albo
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

c) osoba, której małżeństwo zostało unieważnione:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub 
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa

3. Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (dowody osobiste).

W przypadku, gdy jedną osobą jest cudzoziemiec dołącza się dodatkowo następujące załączniki:

 • Odpis aktu urodzenia cudzoziemca sporządzony za granicą (oryginał).
 • Tłumaczenie odpisu aktu urodzenia dokonane przez tłumacza przysięgłego (oryginał).
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organw kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej (oryginał).
   

Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (paszport; karta stałego pobytu – dotyczy cudzoziemców zamieszkałych w Polsce na stałe; ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych – dotyczy pobytu czasowego cudzoziemców).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
Urząd Gminy w Jednorożcu – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

OPŁATY SKARBOWE

 • Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00.

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30 lub na konto urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 54 8924 0007 0011 7489 2003 0003).

 

TERMIN ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
Po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów następuje zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Jednorożcu. W wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Każda z osób zawierających małżeństwo składa w obecności dwóch pełnoletnich świadków oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego –
Krzysztof Stancel
pok. nr 1 (parter), tel. bezpośredni 751 – 70 – 35 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 35

 

UWAGI
A. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC.
B. Osoby, których akta stanu cywilnego były sporządzone w USC w Jednorożcu nie załączają odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.
C. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 12 ust 1, art. 53-57, art. 61 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego(tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 • Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Część I, kol. 3, ust. 1 załącznika do ustawy z dnia 26 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 Nr 229, poz. 1635).

 

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Agata Berg
Data aktualizacji: 15.01.2009 r.


Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 21.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Agata Berg, dnia 21.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 24.01.2009 r.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.