! UWAGA !
~~~~~~~~

Uznanie dziecka

UZNANIE DZIECKA

KOGO DOTYCZY
Każdego mężczyzny, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mającego pełną zdolność do czynności prawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie odpisów aktu urodzenia (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
 2. Pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka (druk wypełniany jest na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego przy zgłoszeniu uznania dziecka).
 3. Załączniki:
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony (oryginał).
 • W zależności od stanu cywilnego matki dziecka odpowiedni odpis skrócony aktu (oryginał):
  • panna – odpis skrócony aktu urodzenia,
  • wdowa – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa lub odpis skrócony małżeństwa i odpis skrócony zgonu małżonka,
  • rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.
 • Postanowienie sądu rejonowego, ustanawiające przedstawiciela ustawowego dziecka –w przypadku małoletniej matki (do 18 roku życia) – oryginał.
 1. Do wglądu: dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka (dowód osobisty, paszport).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Oświadczenie o uznanie dziecka można również złożyć w każdym innym USC.

OPŁATY

 1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka – jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 2. Sporządzenie aktu urodzenia z adnotacją o uznaniu dziecka (odpisy skrócone aktu urodzenia z adnotacją o uznaniu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy) – jest zwolnione z opłaty skarbowej.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów uznanie dziecka dokonywane jest na miejscu przy zgłoszeniu. Wymaga to osobistego i jednoczesnego stawiennictwa rodziców.
Odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka z adnotacja o uznaniu wydawane są bezpośrednio po uznaniu dziecka, pod warunkiem że akt urodzenia dziecka (sporządzany przy zgłoszeniu urodzenia dziecka) został sporządzony w USC w Jednorożcu. Jeżeli akt urodzenia dziecka został sporządzony w USC innym niż nastąpiło uznania dziecka odpisy skrócone odbiera się w USC zgłoszenia urodzenia dziecka.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Krzysztof Stancel
pok. nr 1 (parter), tel. bezpośredni 751 – 70 – 35 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 35

UWAGI
A. Dziecko można uznać w następujących przypadkach:

 • jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
 • jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.

B. Uznanie dziecka polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego oświadczenia, że jest ojcem dziecka.C. Do uznania dziecka małoletniego musi wyrazić zgodę matka. W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.
D. Do uznania dziecka pełnoletniego potrzebna jest jego zgoda oraz zgoda matki, chyba że matka nie żyje albo że porozumienie się z nią napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
E. Zgoda osób wymienionych w punktach C i D musi być wyrażona w formie przewidzianej dla uznania dziecka albo na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Zgoda może być wyrażona bądź przed uznaniem, bądź jednocześnie z nim, bądź w ciągu trzech miesięcy od daty uznania.
F. Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie oraz nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte,
G. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.
H. Osoby, których akta stanu cywilnego były sporządzone w USC w Jednorożcu nie załączają odpisów skróconych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 72 – 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Część I, kol. 4, ust. 2 pkt 1 i 2, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635).


AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna: mgr Agata Berg
Data aktualizacji: 15.01.2009 r.


 

Opracowała mgr Lilla Sopelewska, dnia 18.07.2005 r.
Sprawdziła: mgr Agata Berg, dnia 24.01.2007
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 24.01.2009 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.