Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Odroczenie terminu płatności podatku

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU/ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘKOGO DOTYCZY
Podatników podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku./zaległości podatkowej wraz z odsetkami (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
  2. Załączniki uzasadniające wniosek (wszelkie dokumenty dotyczące dochodów podatnika: zaświadczenie o wynagrodzeniu, odcinek z renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o utylizacji zwierząt, zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne) – ksero.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu –pok. nr 12 (I piętro)– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

OPŁATY

  • Wniosek o odroczenie terminu płatności wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wystawiana jest decyzja. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Nie podlega opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansów i Budżetu, Marlena Tworkowska
pok. nr 12 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 41 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 41

UWAGI
Podanie o odroczenie terminu płatności podatku składa się przed terminem płatności podatku natomiast podanie o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami składa się przed terminem zapłaty zaległości podatkowej.

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
  • Art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz część III, kol. 2, ust.41 załącznika do ustawy.


AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Marlena Tworkowska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 29.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Małgorzata Grabowska, dnia 02.01.2007 r..
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.

wyszukiwarka
szukaj