Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Kościół parafialny pw. Chrystusa Zmartwychwstałego

Kościół parafialny pw. Chrystusa Zmartwychwstałego
Kościół parafialny pw. Chrystusa Zmartwychwstałego  zbudowano w latach 1983–1989 staraniem ks. Witolda Białego, proboszcz z Chorzel. Budowę dokończono za probostwa ks. Kazimierza Skowrońskiego oraz ks. Wojciecha Goryszewskiego.
 
Kościół zaprojektowali inżynierowie z Warszawy: Kazimierz Rupiewicz, Henryk Sęczykowski i prof. Zbigniew Czernastek. Środki finansowe zgromadzono dzięki zbiórkom w Chorzelach i w Połoni oraz od emigrantów w USA. Mieszkańcy i mieszkanki Połoni pracowali przy budowie w formie szarwarku. Nadzór nad budową objął  inż. Henryk Sęczkowski.
 
W dniu 31 V 1987 r. wmurowano kamień węgielny. Dokonał tego biskup płocki Zygmunt Kamiński. Kościół konsekrował 24 IX 1989 r.  ten sam biskup. Świątyni nadano wezwanie Chrystusa Zmartwychwstałego. Odpust wyznaczono na szóstą Niedzielę Wielkanocną, a drugi na Narodzenie NMP (8 września). Przed konsekracją kościoła wykonano ołtarz oraz modrzewiowy krzyż.
 
Stacje Drogi Krzyżowej wykonane z brązu wykonali inżynierowie z Warszawy: Henryk Sęczkowski i Tadeusz Kujawski. Drogę Krzyżową ufundowali: Eleonora Zalewska z USA, ks. Kazimierz Skowroński (3 stacje), wierni z Małowidza (2 stacje), OSP z Połoni (2 stacje) i inni parafianie. W 1990 r. postawiono też dzwonnicę.
 
Bullą Totus Tuus Poloniae Jana Pawła II z 25 III 1992 r. parafia Chorzele, a w niej Połoń i Małowidz, została przeniesiona z dekanatu przasnyskiego w diecezji płockiej do nowego dekanatu chorzelskiego w diecezji łomżyńskiej. Od 1 VII 1992 r. w Połoni istniał samodzielny ośrodek duszpasterski. Rektorem został ks. Wojciech Goryszewski. Od Urzędu Gminy Jednorożec zakupiono dom nauczyciela wystawiony w latach 1967–1971, w którym urządzono plebanię.
 
Rodzina Ulatowskich z Połoni przekazała ziemię pod cmentarz grzebalny. W dniu 19 XII 1993 r. poświęcił go biskup łomżyński.
 
Parafię pw. Zmartwychwstałego Chrystusa w Połoni erygowano 10 IV 1994 r. Dokonał tego biskup łomżyński Juliusz Paetz. Parafia objęła następujące miejscowości: Połoń, Dąbrówka Osieczyzna, Grąd Rycicki, Małowidz, Przysowy oraz Zagaty.

Oprac. Maria Weronika Kmoch
wyszukiwarka
szukaj