Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Energetyczny

Dodatek energetyczny
DODATEK ENERGETYCZNY
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy 
Zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny
O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki;
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2133),
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,
Wymagane dokumenty :
Osoby, które chcą  się ubiegać o dodatek energetyczny  do wniosku powinny dołączyć następujące dokumenty :
  • Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)
wyszukiwarka
szukaj