Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu

Gminny Zespół Oświaty
Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu (GZO) funkcjonuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV /134/ 2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 listopada 2016 r.

GZO realizuje zadania oświatowe Gminy Jednorożec, a takze świadczy obsługę finanowo-księgową placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.


Struktura GZO przedstawia się następująco:

1. Dyrektor - Wojciech Łukaszewski
2. Główny księgowy - Emilia Żabińska
3. Specjalista ds. kadr i płac -  Aneta Kołakowska


Kontakt:
Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec
tel. (29) 691 14 07, e-mail:gzeas@jednorozec.pl
wyszukiwarka
szukaj