Przejdź do treści
! UWAGA !
|

2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC W 2014 ROKU

 

 

1. WYKAZ FIRM ODBIERAJĄCYH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC W 2014 ROKU:

  • Urząd Gminy w Jednorożcu – Gminny Zespół Usług Komunalnych z/s ul. Zielona 30, 06-323 Jednorożec.

 

2. MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW ZIELONYCH:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Kosinach Bartosowych – RIPOK.

 

3. OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ JEDNOROŻEC POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,0% przy dopuszczalnym poziomie 50,0%.
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,4% przy minimalnym poziomie 14,0%.

 

wyszukiwarka
szukaj