Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Realizacja projektu 

Realizacja projektu

 RPO logo

 

"Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Jednorożec i części gmin Baranowo i Chorzele"

 

Realizacja projektu

  1. W dniu 17 listopada 2009 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych tj. Zakładem Remontowo – Budowlanym i Stolarskim, ul. Zawodzie 59, 06-300 Przasnysz na zadanie pod nazwą „Remont budynków Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej wraz z remontem budynków gospodarczo –garażowych”;
  2. W dniu 15 października 2009 r. została zawarta umowa z Usługi Projektowo – Budowlane Lucyna Maria Szymańska ul. Prądzyńskiego 1/19, 07-410 Ostrołęka na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem remontowym „Remont budynków Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej wraz z remontem budynków gospodarczo - garażowych”;
  3. W dniu 29 kwietnia 2010 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Jednorożec o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Jednorożec i części gmin Baranowo i Chorzele”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. W imieniu beneficjanta Gminy Jednorożec umowa została podpisana przez Wójta Gminy Jednorożec Pana Michała Lorenca, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Kucińskiej.
  4. Obecnie prace budowlane zostały już zakończone i odebrane ostatecznie. Do realizacji pozostało jeszcze dokończenie zakupu wyposażenia i sprzętu stomatologicznego.

Galeria zdjęć:

 

 

 

wyszukiwarka
szukaj