Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Podstawowe informacje o projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

 

RPO logo

 
„Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Jednorożec i części gmin Baranowo i Chorzele”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia


Całkowita wartość projektu w PLN 1.807.338,50
Przyznana kwota dofinansowania w PLN 1.178.954,66

Przedmiotem projektu jest dokończenie remontu budynków ośrodków zdrowia w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej wraz
z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W zakres prac w budynku Ośrodka Zdrowia w Jednorożcu wchodzą:
a) roboty zewnętrzne
- docieplenie budynku,
- wymiana stolarki okiennej,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- remont schodów wejściowych do budynku,
- wykonanie daszka nad wejściem do budynku
- przebudowa kominów,
- remont ciągów komunikacyjnych,
- wykonanie dróg wewnętrznych wraz z zatoką parkingową.
b) roboty wewnętrzne
- roboty budowlane (wymiana warstw posadzkowych, wykonanie okładzin schodów wewnętrznych, miejscowa wymiana tynków, wymiana okładzin i powłok malarskich, wymiana balustrad schodowych, wymiana stolarki drzwiowej, itp.),
- roboty sanitarne (wymiana instalacji wod-kan. z białym montażem) wraz z dostosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
- roboty elektryczne (wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi i wykonaniem zabezpieczeń, wymiana osprzętu).

Budynek Ośrodka Zdrowia w Żelaznej przede wszystkim wymaga remontu wnętrza. W zakres prac wchodzą:
a) roboty zewnętrzne
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- remont ciągów komunikacyjnych,
- wykonanie dróg wewnętrznych oraz zatoki parkingowej,
- przebudowa kominów,
b) roboty wewnętrzne
- remont kotłowni (wymiana kotła c.o. oraz wymiennika c.w.u., wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek, częściowa wymiana tynków, roboty malarskie i okładzinowe),
- remont sanitariatów z wydzieleniem łazienki dla osób niepełnosprawnych i personelu,
- remont gabinetów lekarskich - wraz z przystosowaniem gabinetu do badań ginekologicznych, remont gabinetu zabiegowego oraz punktu rejestracji, szatni, pomieszczeń socjalnych, ciągów komunikacyjnych (roboty murarskie, wymiana warstw posadzkowych, tynków, okładzin, powłok malarskich, stolarki drzwiowej),
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi i wykonaniem zabezpieczeń, wymiana osprzętu,
- wymiana instalacji wod-kan wraz z białym montażem.

W ramach projektu przewidywany jest zakup sprzętu medycznego i stomatologicznego: m.in.: elektrokardiografu stacjonarnego i przenośnego, ultrasonografu, lampy bioptronowej, urządzenia do laseroterapii, urządzenia do krioterapii na tlenek azotu, łóżka do masażu, urządzenia do elektroterapii, otoskopu z oftalmoskopem. Ponadto przewidziane jest wyposażenie 3 gabinetów stomatologicznych w unity z fotelem i lampą polimeryzacyjną, autoklawy, wstrząsarki do amalgamatu, zgrzewarki, destylatory do wody, aparat rtg.

W celu usprawnienia i ułatwienia pracy personelu zakupione zostaną: waga dla niemowląt, waga dla dorosłych, waga przenośna, przewijak dla niemowląt, szafy kartotekowe, szafy przeszklone, stoliki narzędziowe.


Wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań i wyposażenie w niezbędny sprzęt przyczyni się do podniesienia standardu technicznego budynków, poprawy estetyki, a przede wszystkim przyczyni się do ułatwienia dostępności mieszkańców do usług medycznych, podniesienie standardów świadczonych usług a w konsekwencji poprawy stanu zdrowotności mieszkańców gminy Jednorożec. Ponadto zakupienie nowego, specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego przyczyni się do zaproponowania pacjentom nowego, dotąd nie stosowanego rodzaju usług medycznych na terenie Gminy Jednorożec.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


 

 

wyszukiwarka
szukaj