Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Położenie gminy

Położenie gminy


Gmina Jednorożec leży na obszarze Zielonych Płuc Polski i Natura 2000, na Kurpiach, zajmuje obszar 232 km2. Gmina położona jest na pograniczu Mazowsza i Mazur , na:

  • Równinie Kurpiowskiej (wschodnia część gminy, ok. 60% powierzchni gminy, równina pochylona łagodnie z północnego-zachodu na południowy-wschód zgodnie z kierunkiem odwadniających ten teren rzek Orzyc i Ulatówka), . 
  • Wysoczyźnie Ciechanowskiej ( równina na wysokości 125-118 m npm położona na niewielkim obszarze południowej części gminy),
  • Wzniesieniu Mławskim (równina na wysokości 120 do 130 m npm, zajmuje południowo-zachodnią część gminy, ok. 40% powierzchni gminy).

Rzeźba terenu jest urozmaicona. Bardzo wysoki wskaźnik lesistości nadaje gminie cechy o wysokich walorach ekologicznych. 

Przez teren gminy przepływa rzeka Orzyc uzupełniona dopływami Ulatówki i Płodownicy. 

Przez gminę prowadzi najkrótsza trasa z Warszawy na Pojezierze Mazurskie w kierunku Szczytna.
Gmina Jednorożec jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa mazowieckiego, w północno - wschodniej części powiatu przasnyskiego.
Graniczy:

  • od północy: z gminą Chorzele;
  • od wschodu z gminą Baranowo;
  • od południowego wschodu z gminą Krasnosielc;
  • od południa z gminą Płoniawy Bramura;
  • od południowego zachodu z gminą Przasnysz;
  • od północnego zachodu z gminą Krzynowłoga Mała.

Jednorożec oddalony jest o około 18 km od Przasnysza – siedziby powiatu, 120 km od Warszawy – stolicy państwa.
Główną miejscowością gminy jest Jednorożec, tworzący z przylegającą od południa wsią Stegna wspólną jednostkę przestrzenną.

W Jednorożcu mieszczą się obiekty użyteczności publicznej i jednostki świadczące podstawowe usługi.

Gmina Jednorożec składa się z 19 sołectw i zajmuje teren o powierzchni 23.218 ha.

 

wyszukiwarka
szukaj