Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj
Szkoły

 

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE

GM. JEDNOROŻEC

WOJ. MAZOWIECKIE

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa w Olszewce

 

Rok założenia

 

 

1918

Liczba oddziałów

 

6

Sala gimnastyczna

1

Liczba sal lekcyjnych

6

 

Biblioteka szkolna

 

1

Sala komputerowa

 

1

Liczba uczniów

 

58

Liczba nauczycieli

 

10

Liczba pracowników obsługi

 

2

 

 

 

POŁOŻENIE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Olszewce, gm. Jednorożec usytuowana jest przy drodze dojazdowej do wioski. Jest to budynek piętrowy. Na parterze znajduje się szatnia, korytarz, gabinet dyrektora, sala lekcyjna, archiwum, sala gimnastyczna, pomieszczenie socjalne, dwie łazienki. W oddzielnej części parteru dwie izby lekcyjne zajmuje tutejsze przedszkole, kuchnię, magazyn, pokój dyrektora i łazienkę.

Natomiast na piętrze korytarz, pięć klasopracowni, biblioteka szkolna, sala komputerowa i pokój nauczycielski. Trzy klasopracownie nauczania zintegrowanego zlokalizowane są na górze. Wszystkie izby lekcyjne wyposażone są w pomoce naukowe zarówno gotowe jak i wykonane we własnym zakresie.

Szkołą Podstawową w Olszewce otacza teren z wydzielonymi miejscami na boisko do gry w piłkę nożną, utwardzone boisko do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkową. W części przedszkolnej wydzielony jest plac zabaw dla

dzieci. Jest on wyposażony w huśtawki, karuzele, piaskownicę, ważki oraz przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych.

Szkoła Podstawowa w Olszewce założona została w 1918 roku. Funkcjonuje 86 lata. Budynek szkoły został oddany do użytku w 1961 roku, a drugie skrzydło dobudowano w 1969 roku. Wykształcenie nauczycieli, stopień awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela.

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie

Stopień awansu zawodowego

Nauczyciel

dyplomowany

Nauczyciel

mianowany

Nauczyciel

kontraktowy

Nauczyciel

stażysta

Liczba

%

liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Wyższe magisterskie

z przygotowaniem pedagogicznym

 

1

 

10

 

4

 

40

 

-

 

-

 

-

 

-

Wyższe zawodowe

 

-

 

-

 

3

 

 

30

 

-

 

-

 

-

 

-

Kolegia nauczycielskie

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

 

10

 

-

 

-

Pozostałe kwalifikacje

 

-

 

-

 

1

 

 

10

 

-

 

-

 

-

 

-

Razem :

 

1

 

10

 

8

 

 

80

 

1

 

10

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Staż pracy w latach

Ilość nauczycieli

Liczba

%

1-5

-

-

6-10

3

30

11 - 15

2

20

16 - 20

-

-

21 - 25

5

50

25 - 30

-

-

Razem

10

100

 

 

 

 

 • I miejsce „ Najbardziej usportowiony klub sportowy ” w roku szkolnym 1988/89 we współzawodnictwie szkół podstawowych w zakresie do 200 uczniów.

 • W roku 1999 – SZS Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce przyznał Szkole Podstawowej w Olszewce „ Medal za zasługi w rozwoju kultury fizycznej w szkole ”

 • Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Jedlińsk 2001- zajęcie III miejsca w województwie mazowieckim oraz uczestnictwo w VII Edycji „ Grand Prix ” Ogólnopolskich Czwartków LA – Warszawa 2001.

 • W ostatecznej klasyfikacji szkół w powiecie przasnyskim szkoła zajęła II miejsce w roku szkolnym 2000/2001 W roku szkolnym 2001/2002 szkoła zajęła V miejsce w kategorii dziewcząt i VI miejsce w kategorii chłopców. Ponadto zdobyła Puchar Wójta Gminy Lelis w jesiennych biegach przełajowych.

 • III miejsce . Indywidualne Biegi Przełajowe. Igrzyska Międzypowiatowe. Różan 2002 r.


RYS HISTORYCZNY MIEJSCOWOŚCI

Olszewka – duża wieś w gminie Jednorożec, położona w zachodniej części Równiny Kurpiowskiej wśród bagien nad rzeką Orzyc.

Obecnie bagna stały się doskonałymi łąkami. Przebiegała tędy linia kolejowa Olsztyn – Ostrołęka.

Nazwa wsi pochodzi od drzewa olcha, olsza. W kompleksie leśnym są tu zabytki przyrody: 7 dębów o obwodach na wysokości 1,3 m – 314 – 452 cm, modrzew europejski o obwodzie 240 cm, sosna o obwodzie 292 cm. Znajduje się tu również jedno z dwu w powiecie przasnyskim stanowisko chronionego krzewu o nazwie wawrzynek wilczełyko.

Wieś pochodzi z II połowy XVIII w. , we wsi znajduje się krzyż przydrożny , drewniany , ludowy , profilowany z faliście wygiętym daszkiem osłaniającym ramiona krzyża z 1838 r.

W dużym kompleksie lasów na wydmach znajduje się okazały budynek leśniczówki – Murowanka. W pobliżu malownicze szczyty i przełęcze wydmowe. Najwyższy szczyt „ Sobiepan ” o wysokości 269 m.n.p.m.

Lasy wokół miejsowości były w czasie okupacji terenem działalności wielu oddziałów partyzanckich AL , AK , BCh i radzieckich. Między innymi działały tutaj oddziały radzieckie majora Siergiejewa i kapitana Gregora oraz oddział 3 Batalionu Brygady AL „ Synowie Ziemi Mazowieckiej ” pod dowództwem por. Siedlicha „ Czarnego ”.

 

 

 

 • Szkołę Podstawową w Olszewce ukończył śp. Profesor Mieczysław Majewski, o którym ukazała się książka autorstwa Haliny Wrońskiej,

„ Życie i działalność dydaktyczno – naukowa Profesora Mieczysława Majewskiego ”.

 • W księgozbiorze biblioteki szkolnej znajdują się „ Wspomnienia Ks. Profesora Majewskiego o Szkole Podstawowej w Olszewce ”.

 • W roku 2000 została ukończona praca monograficzna, której celem było odtworzenie dziejów o szkolnictwie we wsi Olszewka.

Autorką tej pracy jest nauczycielka mgr Hanna Danielska.

 

2. Szkoła Podstawowa w Połoni znajduje się przy trasie Jednorożec-Chorzele, należy do gminy Jednorożec.

Budynek szkolny jest jednopiętrowy, zbudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku. Architekturą przypomina dworek szlachecki. W szkole znajduje się 6 sal lekcyjnych, korytarz, szatnia, łazienki dla dziewcząt i chłopców, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Wokół szkoły jest dużo zieleni. Boisko szkolne ogrodzone jest siatką.

Początkowo była to pełna szkoła podstawowa. W 1979 r. zmniejszono stopień organizacyjny szkoły do 6 klas. Klasy VII i VIII kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej w Jednorożcu. Dwa lata później przywrócono naukę w siódmej i ósmej klasie. W 2000r. zmniejszono stopień organizacyjny szkoły z 6 do 3 klas.

Obecnie w Szkole Podstawowej w Połoni uczy się 26 dzieci w klasach 0-III. Są trzy oddziały: 0,I,II-III. W klasach I-III jest 20 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz ksiądz, który uczy religii w ilości 6 godzin tygodniowo. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie nauczanych przedmiotów. Dwie nauczycielki uzyskały w ubiegłym roku stopień nauczyciela dyplomowanego.

Uczniowie po ukończeniu III klasy kontynuują naukę w Szkole Podstawowej Jednorożcu.

Szkoła realizuje program nauczania zintegrowanego. Około 50% uczniów osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Do osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2002/2003 należy udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: matematycznym „Kangur”, plastycznym „Choinki-Jedynki”, „Bezpiecznie z prądem”, „Boże Narodzenie na Kurpiach”, „Wielkanoc na Kurpiach”, „Bezpieczeństwo na drodze” oraz innych.

Doświadczenie i wiedza nauczycieli zapobiega problemom związanym z trudnościami w nauce oraz pomaga rozwijać zdolności i zainteresowania uczniów.

Rodzice interesują się postępami uczniów szkole, angażują się w prace na rzecz szkoły, uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych.

 

 

 

3.Szkoła Podstawowa im. Janka Krasickiego w Parciakach

 1. Liczba uczniów 108

 1. Liczba nauczycieli – 9 w tym 1 dyrektor

 1. Liczba klas – 7

 1. Wykształcenie:

- 5 nauczycieli – wykształcenie wyższe mgr

- 4 nauczycieli – wykształcenie wyższe zawodowe

- z wyżej wymienionej liczby nauczycieli :

1 nauczyciel dyplomowany

8 nauczycieli mianowanych

 

 1. Stopień organizacyjny szkoły – szkoła podstawowa + oddział przedszkolny ( klasa zerowa).

 1. Położenie szkoły:

Szkoła leży w miejscowości Parciaki przy drodze powiatowej Bartniki – Myszyniec. Niemal w centralnej części wsi w sąsiedztwie Kościoła Parafialnego, Remizy OSP oraz Poczty i Biblioteki Publicznej.

 1. Ciekawostki o szkole.

Szkoła została oddana do użytku w 1971 roku. Jest drugą pod względem liczby uczniów szkołą podstawową w gminie Jednorożec. W ostatnich latach przeszła gruntowną odnowę, a jej oblicze wyraźnie się zmieniło, tj.

- wykonano nowoczesną kotłownię olejową,

- wymieniono kompleksowo stolarkę okienną i częściowo stolarkę drzwiową,

- wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbką oraz ocieplono strop budynku szkoły i Domu Nauczyciela,

- dokonano zmiany oświetlenia szkoły,

- zmodernizowano korytarz na parterze, przedsionek oraz dwie sale lekcyjne( wymiana posadzek, uzupełnienie tynków, malowanie, położenie tynku mozaikowego),

- obecnie trwają prace związane z przygotowaniem ( adaptacją ) węzła kuchennego i stołówki,

- w najbliższej przyszłości planuje się wykonanie nowego ogrodzenia wokół szkoły oraz remont sanitariatów szkolnych.

 

 1. Osiągnięcia szkoły:

W swoje historii Szkoła Podstawowa w Parciankach może się poszczycić wieloma osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi oraz sportowymi na szczeblu byłego woj. Ostrołęckiego. Posiada laureatów wojewódzkich olimpiad i konkursów przedmiotowych. Mistrzów województwa w LA oraz tenisie stołowym a także biegach przełajowych. Obecnie osiągnięcia szkoły w tym zakresie są także znaczące. W okresie ostatnich dwóch lat uczniowie klas szóstych ze sprawdzianów zewnętrznych organizowanych przez OKE w Warszawie osiągają jedne z najwyższych wyników w gminie. Średnia liczba punktów uzyskanych z w/w sprawdzianów była wyższa od średniej dla powiatu i zbliżona a nawet wyższa( w roku szkolnym 2001/2002 ) od średniej dla województwa i kraju. W ubiegłym roku szkolnym w rywalizacji sportowej dziewcząt na szczeblu powiatu nasza szkoła zajęła VI miejsce, zdobywając między innymi mistrzostwo powiatu w tenisie stołowym dziewcząt rocznik 1989-90 zarówno w rywalizacji indywidualnej jak i drużynowej. W bieżącym roku szkolnym dwóch uczniów naszej szkoły uzyskało miano laureatów konkursu literackiego organizowanego przez miesięcznik „ Idący w przyszłość…”.

Wieś Parciaki leży w północno- wschodniej części Gminy Jednorożec. Liczy obecnie około 650 mieszkańców. Jest malowniczo położoną miejscowością w otoczeniu lasów sosnowych oraz licznych łąk i pastwisk. Znaczna odległość wsi od dużych aglomeracji stwarza doskonałe warunki dla wypoczynku i relaksu. Szczególnie w okresie letnim i jesiennym, gdzie bogactwo grzybów i jagód oraz czystość środowiska ściąga ogromne rzesze ludzi nawet z miejscowości leżących pod Warszawą. Wieś Parciaki leży na szlaku prowadzącym do jezior mazurskich co dodatkowo podkreśla jej znaczenie komunikacyjne i turystyczne. Głównym zajęciem miejscowej ludności jest rolnictwo. Parciaki są jedną z większych miejscowości Gminy Jednorożec, gdzie oprócz Szkoły Podstawowej znajduje się tu także zabytkowy drewniany Kościół Parafialny, Remiza OSP, Poczta oraz Biblioteka Publiczna.

 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie

 

 

 

 

Lipa 64

 

06-323 Jednorożec

 

tel. ( 029) 7513722

 

dyrektor: mgr Marzena Biraga

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Lipie kształci obecnie 62 uczniów w 6 oddziałach .W budynku szkolnym mieści się także oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 11 dzieci. W bieżącym roku szkolnym pracuje 9 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi.

 

78% kadry posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 22% tytuł zawodowy licencjata. Wśród nauczycieli cztery osoby to nauczyciele dyplomowani, trzy – nauczyciele mianowani i dwie - nauczyciele kontraktowi.

 

Zajęcia lekcyjne odbywają się jednozmianowo w godzinach od 8.00 do 14.30. Naszym celem jest zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości każdego ucznia. Tworzymy przyjazną atmosferę pozwalającą na rozwój i dobre samopoczucie każdego ucznia.

 

Uczniowie mają do dyspozycji pracownie przedmiotowe: polonistyczną, historyczną, matematyczną oraz sale do nauczania zintegrowanego. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i sklepik uczniowski.

Pracownia komputerowa wyposażona jest w 11 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Nasi uczniowie uczą się języka angielskiego od klasy I , a od klasy IV języka rosyjskiego i angielskiego.

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: kółko recytatorskie, kółko informatyczne i plastyczne.

W szkole działa stołówka . Obiady są przygotowywane w szkolnej kuchni. Korzysta z nich około 60 uczniów. Znaczna część z nich jest refundowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie

 

TO WARTO WIEDZIEĆ !

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZKOŁY

 


 

STAŻ PRACY NAUCZYCIELI

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE I STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

wyszukiwarka
szukaj