Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych od 01.07.2019 r.

Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych od 01.07.2019 r.

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.

 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (poz. 1104)


OSOBY FICZYCZNE:

IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatnikówOSOBY PRAWNE:


DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomościZDN-1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZDN-2 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (poz. 1126)
 


OSOBY FICZYCZNE:
 

IL-1 – informacja o lasach

ZIL-1 – załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 – załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 – załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników


OSOBY PRAWNE:

DL-1 – deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 – załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 – załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (poz. 1105) 


OSOBY FIZYCZNE:

IR-1 – informacja o gruntach

ZIR-1 – załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 – załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 – załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników


OSOBY PRAWNE:

DR-1 – deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 – załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 – załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od środków transportowych (poz. 2436)

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf  

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf
NOWE FORMULARZE (SKŁADANE W WERSJI PAPIEROWEJ LUB ELEKTRONICZNEJ) BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO INFORMACJI I DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH PODATKÓW, Z TYTUŁU KTÓRYCH OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAŁ OD 1 LIPCA 2019 R.
wyszukiwarka
szukaj