Przejdź do treści
! UWAGA !
|
Jesteś tutaj

Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadów
2024-06-19
Obrazek
Jednorożec, 19.06.2024 r.
 
Szanowni Mieszkańcy,
w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy bardzo negatywne zjawisko wzrostu ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Brak osiągnięcia przez gminę wymaganego poziomu recyklingu może skutkować nałożeniem wysokich kar pieniężnych, które przełożą się na wzrost ponoszonej przez Mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby to osiągnąć zapowiadamy kontrole prawidłowej segregacji odpadów przez firmę odbierającą. Podkreślamy, że w stosunku do osób, u których w trakcie kontroli ujawnione zostaną nieprawidłowości, decyzją zostaną zastosowane podwyższone stawki opłaty.
W naszej gminie podwyższona stawka dla osób nieprzestrzegających zasad prawidłowej segregacji wynosi 60,00 zł/osobę/miesiąc (zgodnie z uchwałą nr SOK.0007.107.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty). 
Naszym wspólnym interesem jest ograniczenie ilości odpadów zmieszanych tzw. resztkowych poprzez jak największą ilość odpadów wysegregowanych do recyklingu.
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Nizielski
Poniżej przedstawiamy zasady prawidłowej segregacji: