Przejdź do treści
! UWAGA !
|
Jesteś tutaj

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych
2023-07-26
Obrazek

Zgodnie z uchwałą 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych odbędą się 24 września 2023 r.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (do pobrania)
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (do pobrania)

 

Wszelkie pytania dotyczące wyborów można uzyskać w Oddziałach Biur MIR oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Jednorożcu pod nr telefonu 29 751 70 30 wew. 54


Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje osób do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej. Członkami Komisji Okręgowej mogą być tylko podatnicy podatku rolnego umieszczeni w spisie wyborców.

REJESTRACJA KANDYDATÓW:

do  4 września 2023  -  zgłoszenie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR do Komisji Okręgowej 

do 10 września 2023 -  zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR do Komisji Okręgowej w dodatkowym naborze

 Jeżeli w terminie przewidzianym do zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wyborczym liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, komisja okręgowa wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów, przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej wojewódzkiej izby rolniczej i w miejscach zwyczajowo przyjętych w danej gminie, następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 uchwały.

W wypadku, o którym mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia i zarejestrowania kandydatów upływa trzeciego dnia od dnia zamieszczenia obwieszczenia

dokumenty dla kandydata - osoby fizycznej - na członka Rady Powiatowej  (do pobrania)

  1. zgłoszenie kandydata
  2. lista osób popierających zgłoszenie kandydata
  3. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata dodatkowo załącza się:  Pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia.

dokumenty dla kandydata - osoby prawnej - na członka Rady Powiatowej    (do pobrania)

  1. zgłoszenie kandydata 
  2. lista osób popierających zgłoszenie kandydata
  3. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej dodatkowo załącza się: dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

Informacja Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 sieprnia 2023 r.

Obwieszczenia dotyczące wyborów

OBWIESZCZENIE
 
 
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 187
w Jednorożcu
z dnia 05.09.2023 r.

 

 

Czytano: 1117 razy
wyszukiwarka
szukaj